Rodin-sagen på vej til Landsretten

Hvad taler han om?
»Sagen kan generelt have betydning for befolkningens tillid til auktionshuse og auktionsmiljøet. Derfor mener vi, det er vigtigt, at landsretten får mulighed for at vurdere sagen«, citeres vicestatsadvokat Anders Riisager for i Politiken.
Det lyder som sort snak og det rene vrøvl. Rodin-sagen handlede udelukkende om, hvorvidt de tre anklagede havde forsøgt at sælge Rodin-skulpturen, hvilket med syvtommersøm blev manet i jorden. Anken lugter langt væk af en forsmået anklagemyndighed, som med djævelens (og landsrettens) vold og magt vil "statuere et eksempel", som den slags fiduseri kaldes. Ønsker anklagemyndigheden virkelig tyrkiske retstilstande herhjemme? Rodin-sagen har ikke det fjerneste at gøre med "tillid til auktionshuse og auktionsmiljøet" i Danmark. Tværtimod, hvis man fulgte med i sagen. Det skulle da lige være tilliden til verdens største auktionshus, Christie's, som i New York solgte skulpturen som ægte. Men det ignorerede anklagemyndigheden.

Lars Hedegaard fik 10.000 kr. i bøde.
Hvor meget får Sandra Brovall?


Her får Politikens mærkelige journalist, Sandra Brovall, en skideballe af forsvarsadvokat Henrik Høpner, fordi hun har skrevet noget forkert. Nu står hun til endnu en skideballe, idet hun i dagens
Politiken (190716) igen har overtrådt navneforbuddet, nu i ankesagen. Det kostede Lars Hedegaard
10.000 kr., at han overtrådte et skørt navneforbud. Læs her om den idiotiske dom.


Det kan snart ikke blive dummere

Rodin-dommen anket
af anklagemyndigheden


Anklagemyndigheden i Rodin-sagen betragter sagens dommer,  Jens Bech Stausbøll, som uegnet til at beklæde dommerhvervet. Det må være konklusionen, når hans klokkeklare frifindelse af de tre anklagede er skudt sønder og sammen. Efter to klokkeklare afgørelser, hvor alle tre blev frifundet, ligner anken grov personforfølgelse og ondskabsfuld chikane. Og helt tragikomisk er der pga anken fortsat navneforbud. Farcen er en kendsgerning.

Foto: Københavns Byret


Man må ikke nævne nævninge ved navn eller fotografere dem genkendelige. Herover de to nævninge anonymiseret, som begge stemte for en klar frifindelse. De betragtes nu på lige fod med dommer Stausbøll som uegnede til deres job.
Kunstnyt.dk
Søndag den 17. juli 2016 kl. 14:30