Gå i fængsel, Hedegaard!

Skulle Landsretten stadfæste Byrettens absurde dom, så gå i fængsel, Hedegaard!

Gør det i protest, som maleren Wilhelm Freddie gjorde det i 1937, da han fik en bøde
på 100 kr. for at udstille porno, en bøde som kunne forvandles til 10 dages fængsel.
Hvilket Freddie valgte for at håne politi og retsvæsen.
(Herover Freddies berømte Sexparalysappeal fra 1936 som politiet beslaglagde for pornografi.
Til venstre den "originale", til højre hans egen replik fra 1961.
Foto fra Kunstmuseets store Freddie-udstilling i 2009. Se den her)

IDIOTISK!
Lars Hedegaard fik bøde på 10.000 kr.
– men anker dommen
Læs dommen

Navneforbuddet i Lars Hedegaard-sagen
er farceagtigt og fordummendeLars Hedegaard er lige kommet ud fra retsmødet og modtages af presse og tilhørere.
Herren til højre mødte op med Lars Hedegaards bog for at bede om en autograf i den.
På gangen før selve retsmødet blev han pludselig i tvivl, om han måtte have den med i retten, da
navneforbudsnavnet stod i den. Hele sagen er tragikomisk, da det stort set er umuligt at nævne
et navn i relation til Hedegaard uden at enhver kan slå det op og derved gøre sig bekendt med navnet.

Udgivet af PEOPLE'SPRESS


Tidligere modtager af Cavling Prisen, Jeppe Juhl, interviewer Lars Hedegaard.
I baggrunden skimtes Søren Krarup.
Se og hør hele interviewet på NewSpeek.


Retslokalet, hvor tilhørerne sad til venstre bag skudsikret glas med huller i, de små sorte på højkant.
Desværre var lyden dårlig, da der sjældent blev talt direkte i mikrofonerne, hvilket tilhørerne højlydt bemærkede. Da der ikke må fotograferes i retten gengives her en skitse over lokalet. Dommersæderne
 til højre, og helt til venstre den lille skranke, hvor Hedegaard afhørtes. Retsmødet var offentligt, men
på et tidspunkt blev dørene lukkede, da noget ikke måtte komme ud.
Det protesterede Ritzaus og Politiken mod, men det hjalp ikke.


Lars Hedegaard fik det sidste ord ved retsmødet 26. februar 2016:

Høje Ret

Det ligger mig fjernt at ville belære retten om jura, især fordi jeg ikke er jurist. Jeg er til gengæld historiker og vil i denne sammenhæng fremdrage et særdeles indflydelsesrigt historisk dokument, nemlig Den Amerikanske Uafhængighedserklæring af 4. juli 1776.

I en af dens berømteste formuleringer hedder det: "Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke.”

Den første umistelige rettighed er altså retten til liv. Det betyder, at retten til liv ikke er noget, vi har fået skænket af kongen, Folketinget eller domstolene. Vi har denne ret alene i kraft af, at vi er mennesker.

Men når vi har denne umistelige ret, følger det også, at vi har retten til at beskytte vores liv, hvis andre ikke kan eller ikke vil. Denne ret benyttede jeg mig af den 5. februar 2013, da jeg var nødsaget til at nedkæmpe en terrorist, der kom for at skyde mig. Og det var den samme ret, jeg henholdt mig til, da jeg i midten af oktober 2014 nævnte navnet på min attentatmand.

Min situation var på det tidspunkt, at politiet halvanden måned forinden havde meddelt mig, at B.H. var ude af fængslet, og at ingen dansk myndighed vidste, hvor har befandt sig. Jeg havde dengang ingen personbeskyttelse. Enhver kunne så let som ingenting skyde mig ned, hvis jeg vovede at åbne døren eller gå en tur på gaden. Der var ingen grænsekontrol, hverken i Sverige eller Danmark, og det ville være en smal sag for det uheldige postbud at tage til Sverige, køre over broen og genoptage jagten på mig.

Derfor greb jeg til den selvforsvarshandling at gøre attentatmandens navn, billede og andre personlige fakta så kendte som muligt – ud fra den betragtning, at det ville være til min fordel, hvis andre blev opmærksomme på hans færden.

Hvis jeg skal dømmes for det, så har domstolen i realiteten frakendt mig retten til efter bedste evne at forsvare mit liv.

Jeg har bemærket, at advokaturchefen I Københavns Politi har anklaget mig for at udvise manglende respekt for retsvæsenet. Intet kunne være mere forkert. Jeg nærer den største respekt for retsvæsenet og ønsker derfor, at det udviser respekt for sig selv som forudsætning for, at andre også kan gøre det. Og hvis hensynet til en attentatmands eventuelle fornærmelse skal vægte mere end min ret til at forsvare mit liv, er jeg bange for, at den almindelige retsfølelse vil lide skade. Ganske særligt i en situation, hvor argumentet om hensynet til sagens efterforskning er faldet til jorden i og med, at politiet gerne ser navneforbuddet ophævet.

Til slut blot dette: Der tales fra tid til anden om Danmarks omdømme i udlandet. Jeg har på det seneste talt med flere oplyste og veluddannede mennesker på begge sider af Atlanten, der ryster på hovedet over, at jeg – som dog er offeret i denne sag – skal trækkes for retten. Og jeg kan forsikre, at deres forundring ikke bliver mindre, hvis jeg nu skal dømmes, mens min attentatmand frit kan rejse rundt og planlægge nye ugerninger.Der blev diskuteret meget uden for retsbygningen efter retsmødet. I bagrunden optages politirapport.


Her anklages en tilhører for at have båret en T-shirt med navnet på den person, der var navneforbud mod.
Han blev beordret til at tage andet tøj uden på. Man skimter lige lidt af den hvide T-shirt.Lars Vilks til venstre var ikke med i retten. Det var herren til højre heller ikke. Men han har en fremtrædende rolle omkring Lars Hedegaard. Desværre kan vi ikke bringe hans navn, da en søgning straks peger på den person, der er navneforbud mod. Men vi kan oplyse, at han er meget kendt, ikke blot kendt af alle med indsigt i kunstens verden, men også af politiet for sine meget underholdende happenings rundt om på gader og stræder. Her fotograferet ved konferencen om kunst og ytringsfrihed på Christiansborg 13. februar 2016.
Nu har vi sikkert allerede skrevet noget, der kan lede hen mod navnet på navneforbudspersonen.Det koster en formue at politibevogte Lars Hedegaard. De to betjente herover stod vagt udenfor
retslokalet 15 minutter før retsmødet. Her har de forladt indgangen og går ned langs retsbygningen.
Indgangen var derved uden bevogtning. Lige indenfor var der dog adskillige politifolk stationeret, og
for at komme ind skulle alle tjekkes, som det kendes fra lufthavne. Af med overtøj, livrem, ur og
andet til gennemlysning.Uret kunne meget vel være et såkaldt James Bond-ur. Og alle personer
skulle naturligvis også gennem en scannerport.

Kunstnyt.dk
4. marts 2016
Klokken 13