Vores idiotiske retsvæsen

Byrettens dom over Lars Hedegaard på 10.000 kr i bøde stadfæstet i landsretten.
Læs Bent Jensens kronik i Jyllands-Posten: Er der en dommer til stede?

Læs også Kunstnyt.dk's omtale af dommen i Frederiksberg ret.Kunstnyt.dk
September 2016