Ole Fabers gave til den danske
og internationale kunstverden


Det er meget svært at se, hvordan auktionshuse og andre, der sælger kunst, kan undvære Danske Kunstnersignaturer. Værket er lige nødvendigt herhjemme som i udlandet. Alle internationale auktionshuse vil have gavn af værket.Se her da Ole Faber indtog Bredgade.
Hvis nogen synes, de to bind er for dyre, så kan de, når bibliotekerne igen åbner efter Corona-krisen, studeres nærmere, da de findes på adskillige biblioteker.
På flotteste vis havde Bruun Rasmussen i forbindelse med husets eftersyn stillet et helt lokale til Ole Fabers rådighed til lancering af hans store bogværk. To store bøger, i Weilbach-format, solidt indbundne, omkring 1.000 sider med 20.000 signaturer af 5.000 kunstnere født før 1930, er det blevet til. Ole Faber forklarer i forordet:
Herværende signaturleksikon omfatter danske billedkunstnere, der er født før 1930. En sådan tidsmæssig afgrænsning op mod nutiden har af flere grunde vist sig formålstjentlig. Skæringsåret kunne have været et helt andet, men det aktuelle valg betyder, at hovedparten af de her behandlede personer har gennemlevet deres kunstnerkarriere, og bedømmelsen af deres euvre må antages at være faldet nogenlunde på plads.

Loyalt fortæller Ole Faber om de signatur-bøger, der findes på markedet. Den nok mest kendte er Kai V. Timms "Signaturbogen", som udkom i 1962. Den indeholdt 1800 "originale" signaturer af 1.000 nulevende billedkunstnere, gengivet fra kunstnernes indsendte, håndskrevne signaturer. Rettighederne og alle signaturerne havde Timm overtaget fra kunsthandler Chr. Dams signaturbog fra 1952.

Da Timm døde, førte hans kone, Estella Timm, forlaget videre i villaen på A.F. Beyersvej 11 A på Frederiksberg. En elskelig dame, som undertegnede flere gange besøgte for at købe signaturbogen (til 100 kr.), som hun stadig havde et lille lager af. Den var udkommet i 1000 nummererede eksemplarer. På et tidspunkt solgte hun villaen og flyttede til Rudersdalsvej 69, hvorefter forbindelsen med hende løb ud i sandet. På nettet findes i dag "Signaturbogen 2".

I 1986 udgav Bent Ørberg "Monogrammer 1807-1887" omhandlende kunstnere udstillet på Charlottenborg i nævnte år, og tegnede som Ole Fabers.
På Kunstbibliotekets hjemmeside har signaturer af de mere kendte kunstnere været til at slå op, men siden har længe været midlertidigt lukket.
Erling Eckersberg er C.W. Eckersbergs søn.
På et tidspunkt, omkring 1984, dukkede blomsterbilleder op signeret Kerrn, kopier efter I.L. Jensen, men der gik lang tid, før de blev registreret som malet af Hansine Eckersberg, der var gift med Jens Juels søn, arkitekten Jens Juel Eckersberg. I 1986 solgtes et af hendes malerier to gange, først hos Bruun Rasmussen og nogle måneder senere hos svenske Beijers, Opstilling med ananas og vindruer, dateret 1844. Jeg skrev i Kunst under hammeren 86, hvor det er gengivet i farver, bl.a.:
Hun fødtes i 1826, og det virker utroligt, at hun kun 18 år gammel har været i stand til at male et så rutineret maleri. Er der et eller andet omkring Hansine Eckersbergs person, som ikke helt stemmer?


Det er den fotografiske optagelse, der giver skævhederne.
Herover ses, at Asger Jorn benyttede en hel del forskellige signaturer.
Jorn er ofte forfalsket, og signaturerne herover gør det lettere at afsløre de falske.
Som fx den herunder på et fotografisk tryk til salg på eBay.

Ole Faber er en dygtig tegner. Herover hans Mønsted-gengivelser.
Herunder til sammenligning en ægte fra et maleri solgt hos Bruun Rasmussen.

Herunder en falsk signatur, som sidder på maleriet neden under.
Det solgtes i et af verdens største auktionshuse, ikke Sotheby's eller Christie's.
Køberen var dansker, og undertegnede skaffede pengene retur.


To hedder Alfred Larsen, og de har altid givet auktionshusene og andre sælgere store problemer.
Den "forkerte" Larsen, 1886-1942, bliver meget ofte solgt som den "ægte" Larsen, 1860-1946.
Men der er stor forskel i kvalitet og signatur.


En fremragende hjælp findes bag i bogen, hvor initial-signaturer er beskrevet. Og der er mange, omkring 50 sider. MA kan fx være Michael Ancher, Mogens Andersen og Mølgaard Andersen.
MB kan være Mogens Balle og adskillige andre.

De sider er et kolossalt plus. Alle foreslåede muligheder er naturligvis medtaget i bogen og kan slås op.Ole Faber har egen homepage, hvor værket kan bestilles.

Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
april 2020