C.W. Eckersberg?
1783-1853
»To fregatter saluterer for et dampskib«. 55x81 cm.

Solgt hos Ellekilde, Kbh. 3. februar 2001 for
2.150.000 kr.

Eckersberg-biografi


Solgt som tilskrevet Anton Melbye hos Bruun Rasmussen 9. oktober 1998 for 42.000 kr.
Næppe malet af Eckersberg. Se også hvorfor.