Billige blikskilte
fra en falsknerisag


Skilte påsat malerier, som ikke var malet af de pågældende.
Fra en sag om kunstforfalskning.
Foto: Politiet
Med speciel tilladelse til at offentliggøre på Kunstnyt.dk