Edvard Munch og fotografiet


Edvard Munch, Edvard Munch og Rosa Moissner på stranden, Warnemünde, 1907.
 Ofte udnyttede Edvard Munch effekten af tekniske ”brølere”, anderledes kameravinkler og uskarphed
 samt - som her - bevægelse med lang eksponeringstid som gjorde, at kroppen blev gengivet på spøgelsesagtig vis.


Af Niels Lyksted

 

På kanten af 1900-tallet kastede en række eksperimenterende europæiske kunstnere sig over fotografiet både som medie og som inspirationskilde. Det gjaldt fx Vilhelm Hammershøi og kunstnervennen Valdemar Schønheyder Møller, hvilket vi for nyligt kunne stifte bekendskab med på Den Hirschprungske Samlings udstilling Fremkaldelser.

 

Interessen for fotografiet var de to kunstnervenner bestemt ikke ene om på det tidspunkt. Det fremgår af Willumsens Museums nye udstilling Det eksperimentelle jeg – Munch og fotografiet, som tillige inddrager kunstnerkollegaen J.F. Willumsens interesse for forbindelsen mellem fotografi og kunst. Begge interesserede sig specielt for selvportrættet.

 

Selfies anno 1902

Hvis der var nogle, som troede, at selfies var et begreb af nyere dato i relation til dagens avancerede smartphones, må de tro om igen. Allerede da Edvard Munch købte sit første fotografiapparat i 1902, var han fascineret af, hvordan han kunne sætte sig selv i scene. Og snart efter gav han sig til at eksperimentere med, hvor forskelligt han kunne tage sig ud - lige fra den sårbare patient på klinikken til den vitale, nøgne kunstner på stranden. 

Munch forsøgte ikke at perfektionere sine fotografiske udfoldelser. Ofte udnyttede han ligefrem effekten af tekniske ”brølere”, anderledes kameravinkler og uskarphed samt bevægelse med lang eksponeringstid som gjorde, at kroppen blev gengivet på spøgelsesagtig vis. 

Amatørfotograf
Munch viste som nævnt aldrig sine fotos offentligt, da han anså sig selv for at være amatørfotograf. Mængden af efterladte fotografier viser imidlertid, hvor stor betydning de havde for ham som kunstner. Han efterlod nemlig ikke mindre end 261 fotografier og 30 negativer, der dokumenterer både en spontan og iscenesat del af hans liv.

Udstillingen viser både fotografier taget i perioden 1902-09 rundt omkring i Europa og en række fotos taget på Munchs ejendom Ekely omkring 1930. Særligt i de sene fotos vender han kameraet mod sig selv og tager et hurtigt snapshot, akkurat som vi alle gør i dag.

Fotograferingen var ikke et mål i sig selv, men erfaringerne fra denne disciplin overførte han til sine grafiske arbejder. Udstillingen viser overlap mellem motiver og kompositioner og delagtiggør os i de fine detaljer og overraskende effekter, som optog Munch i begge medier. 

J.F. Willumsen
Trods titlen lader udstillingen sig ikke begrænse til Munchs arbejder. Den perspektiverer tillige J.F. Willumsens fotografiske praksis. Munch og Willumsen var samtidige og kendte hinanden. Fælles for dem er forbindelsen mellem deres fotografi og kunst samt den vedvarende interesse for selvportrættet. Parallelt med Munch-udstillingen præsenteres derfor en række af Willumsens værker, som relaterer sig til fotografiet. 

Willumsen købte sit første kamera under et besøg på Verdensudstillingen i Chicago i 1893. Han brugte det snart både som arbejdsredskab og til at fastholde personlige scener fra hverdagen.

Willumsens kunst udviklede sig under påvirkning af den fotografiske teknik: flimrende eller hårde lyssætninger, bevægelsesmotiver og overraskende vinkler er elementer i hans malerier, som synes påvirket af fotografiske eksperimenter.

Det eksperimentelle jeg – Munch og fotografiet er kurateret af kunsthistoriker og professor Patricia Berman og produceret af The American Scandinavian Foundation/Scandinavia House, New York i samarbejde med Munch-museet, Oslo. Den har tidligere været vist syv gange i blandt andet New York og Stockholm.

Willumsens Museum: Det eksperimentelle jeg – Munch og fotografiet 4. sept. 2021 – 9. jan. 2022. Udstillingen viser ca. 60 reproduktioner af originalfotos, en film optaget af Munch samt original grafik. Det er ottende gang udstillingen vises. Men det er første gang, at Munchs grafiske værker indgår. Sammensætningen af J.F. Willumsens egne fotografier og malerier er museets eget bidrag til udstillingen og har ikke været vist før.


Edvard Munch, to selvportrætter på Ekely, 1930. Munch var en af de første kunstnere, der tog “selfies”.
 Akkurat som i malerierne og grafikken handler hans fotografier ofte om fremstilling af et jeg, hvor Munch
 viser os et spektrum af personligneder. Munch forestillede sig, at hans selvportrætter skulle indgå i en selvbiografi.
Projektet blev dog aldrig realiseret.


Edvard Munch, Selvportræt, 1895. Litografisk kridt, tusch og skraber.
 Munch så sig selv som et kropsløst hoved, indrammet af en skeletagtig hånd og arm nederst.
 Den eksperimentelle opløsning af rummet var en praksis, der ofte blev gentaget i Munchs arbejde.

 
Edvard Munch, dobbelteksponering af Charlotte Corday, Ekely, ca. 1930.

Denne næsten utydelige dobbelteksponering viser et af de billeder, Munch skabte i 1930’erne, hvor han
forestillede sig Charlotte Corday, den historiske figur, som dræbte Jean-Paul Marat.
Truende i bunden af fotografiet ses skyggen af kunstneren og hans hat.

 
Edvard Munch, Munch med model på stranden, Warnemünde, 1907. Billedet er beskåret. (th)

Dette fotografi iscenesætter stranden ved Warnemünde som Munchs udendørs atelier. Teatralsk placeret ved siden af hans
monumentale “Badende mænd” og med en model, der poserer på samme måde som en af figurerne på maleriet.

 
Edvard Munch, Rosa Meissner på Hotel Rohn, Warnemünde,1907.
De fleste af Munchs fotografier kan ikke relateres direkte til bestemte kunstværker.
Dette foto er dog tæt knyttet til motiver “Grædende kvinde”, som Munch udførte både som maleri, tegning, litografi og skulptur.

 
Edvard Munch, Måneskin I, 1896, træsnit. Bemærk, hvordan træets striber løber gennem ansigtet, der fremstår
 gennemsigtigt og nærmest spøgelsesagtigt - et kendetegn ved mange af Munchs fotografier.


Edvard Munch, Kys IV, 1902. Træsnit med huljern og løvsav.
Et af Munchs mest abstrakte billeder. Manden og kvinden nærmer sig hinanden i en sådan grad, at det ligner
en sammensmeltning, hvilket kendetegner mange af Munchs fotos.


Munch gav sig også i kast med smalfilm.
Nogle vil måske opfatte hans produktion som vildt eksperimenterende, men jeg tror snarere, at han ikke rigtig forstod at bruge det nye medie.
I stedet for at fastholde kameraet og lade motivet skabe bevægelsen, “malede” han op og ned med kameraet i hurtige bevægelser.
Her lykkedes det ham at fange sig selv i endnu er “selfie”.


J.F. Willumsen var meget interesseret i bevægelsesmotiver. Her har han fotograferet en danser.


J.F. Willumsens “Lola Danser”, 1921, (i forgrunden) har klare referencer til hans fotografier af dansende kvinder.
Dansen som motiv indgår i en række af udstillingens malerier.

 

Tekst og fotos
Niels Lyksted
Kunstnyt.dk
7. september 2021