Fra interiører til eksteriører

“Piano Nobile”, 2018. Olie på lærred, 190 x 325 cm.
 Her er interiøret ikke afgrænset i siderne, og farvespektret er bredere og livligere, sammenlignet
 med de tidligere dukkehusagtige billeder.
 Titlen spiller på det italienske ord for hovedetage i herskabelig arkitektur, piano mobile, og på den mobile og flydende karakter af rummet.


Af Niels Lyksted

Anette Harboe Flensburg markerer i år sin 60-års fødselsdag med et markant skift, når det gælder valg af motiver. Det dominerende motiv i hendes nyeste malerier er nemlig træer. Det er dog ikke sådan, at hun ikke har malet træer tidligere, for man har kunnet ane dem i de mennesketomme interiørers vindues- og døråbninger. I de senere år har træerne gradvis fået en mere fremtrædende rolle i interiørerne, og på de allerseneste malerier er naturen og træerne kommet helt i fokus.
Nivaagaards udstilling har derfor meget naturligt fået titlen Træerne findes
.

 

Udstillingen viser ikke blot Anette Harboe Flensburgs seneste værker. I anledning af den runde fødselsdag har det været naturligt at skabe en retrospektiv udstilling. Den går 23 år tilbage i tiden, idet de ældste værker blev malet i 1998. Motiverne var dengang koncentriske cirkler, hvor man aner omrids af grene. Få år senere dukker de velkendte interiører op.

 

Modeller

Hidtil har jeg ikke hidtil vidst, hvordan Anette Harboe Flensburg skabte sine interiør-billeder med det karakteristiske centralperspektiv og de markante farvevalg, men udstillingens katalog kaster lys over sagen. Forklaring følger her: Harboe Flensburg bygger dukkehusagtige modeller i sit atelier. I dem lader hun plader danne vægge, og huller illuderer vinduer og døre. Stykker af farvet plexiglas skaber det særlige farvespil i rummene. Modellen stilles nu op i naturen, og først når lysindfaldet er helt rigtigt, fotograferer Harboe Flensburg den. Fotografiet bliver herefter udgangspunkt for hendes videre arbejde. Motivet overføres ved hjælp af et grid - ikke en projektor. Harboe Flensburg føler, at den gamle teknik giver hende en større kunstnerisk frihed.             

 

Naturens indtog

I de tidligste “dukkehusbilleder” som fx Karnap, 2004, spiller naturen en meget begrænset rolle. Men med billedet Beskrivelse uden sted fra 2010 får den ligefrem en hovedrolle. Der er dog ikke tale om naturgengivelse som vore guldaldermalere yndede, men en komposition som sammenkæder flere naturoplevelser set igennem kunstnerens temperament. Og tilmed uskarpt gengivet.

 

En markant større rolle får naturen i interiørbillederne fra 2018 og fremover. I særdeleshed i Knoglehegn, 2020, hvor havens planter ses gemmen et vævet gardin med markerede horisontale og vertikale linjer.


Træerne findes!

Og så er vi fremme ved Det døde birketræ, 2020, og Trådskov I, 2020. Her findes træerne for alvor. Der er tale om udgåede træer i skovlandskaber. Et dødt birketræ virker på afstand helt hyperrealistisk, næsten som et foto. Går man tæt på bliver det uldent. Motivets klarhed opløser sig, og det bliver diffust. Det samme gælder Trådskov I. 

 

Anette Harboe Flensburg finder det befordrende at arbejde i serier, at belyse en tematik fra lidt forskudte vinkler. Så mon ikke vi får flere naturbilleder med fokus på træer? En spændende udvikling i Anette Harboe Flensburgs markante oeuvre. Og der kan meget vel være nye motiver på vej. I hendes tilfælde er motivet underordnet, det er den kunstneriske tolkning, der er det altafgørende.

 

Endelig skal det nævnes, at udstillingen finder sted i museets to nyrenoverede rum: den store Søjlesal og en tilstødende mindre sal. I begge tilfælde er der et smukt ovenlys. Takket være isolerende vinduer øverst, er der tillige en behagelig temperatur i lokalerne. Og så kan man gennem ovenlysvinduerne konstatere, at Træerne findes! En absolut anbefalelsesværdig udstilling med en af vore meste betydelige nutidige kunstnere.

 

Nivaagaards Malerisamling viser “Anette Harboe Flensburg. Træerne findes” frem til den 26. september 2021. I forbindelse med udstillingen har museet udgivet et katalog, der indeholder tekster af Jeppe Priess Gersbøll, museumsinspektør ved Johannes Larsen Museet, samt kunstkritiker og forfatter Mai Misfeldt. Artiklerne kaster et nyt blik på Anette Harboe Flensburgs værker og arbejdsproces.“Vinter. Det lange hegn”, 2020. Olie på lærred, 190 x 325 cm. Anette Harboe Flensburg har givet billedet en sprød klarhed.
Det skal føles som om, at det næsten ville forsvinde, hvis man pustede på det. Som isblomster på en rude.


Anette Harboe Flensburg classic: “Karnap”, 2004. Olie på lærred, 80 x 130 cm.
Naturen spiller en tilbagetrukken rolle.


“Beskrivelse uden sted”, 2010. Olie på lærred, 80 x 120 cm. Her får naturen ligefrem hovedrollen.


Anette Harboe Flensburg har en drøm om at udføre en udstilling som et Gesamtkunstwerk bestående
af billeder, objekter og tekst. Den lille træskulptur til venstre i billedet er måske en spæd begyndelse?

 


“Knoglehegn”, 2020. Olie på lærred, 180 x 275 cm.
 Inspiration til billedet fik Anette Harboe Flensburg, da hun en eftermiddag fik øje på nogle navrplanter i haven.
 I det sene eftermiddagslys lignede de bladløse planter knogler.
 Deraf ordet knoglehegn. Et vævet gardin med markerede vandrette og lodrette linjer danner et gitterhegn.

 


Til venstre: “Det døde birketræ”, 2020. Olie på lærred.
 På afstand er maleriet helt hyperrealistisk, næsten som et foto.
 Går man tæt på, bliver det uldent, motivets klarhed opløser sig, det bliver diffust.
 Til højre to portrætter af Julian i modlys fra 2018. Olie på lærred 130 x 100 cm og 75 x 50 cm.

 


“Trådskov I”, 2020. Olie på lærred, 180 x 125 cm.
 Anette Harboe Flensburg malede endnu et træstamme-maleri, fordi hun syntes, at det er
befordrende at arbejde i serier og derigennem belyse en tematik fra lidt forskudte vinkler.Close up af “Trådskov I”, 2020.


Tekst og fotos
Niels Lyksted
Kunstnyt.dk
2. juli 2021