ENGLENS KYS

Edvard Munch, Det syge barn, 1925. (udsnit). Munch malede motivet seks gange.
 Hver version er en bearbejdning af farver, penselstrøg og hele det kunstneriske udtryk.
Hertil kommer et antal grafiske versioner. Alle blev udført mellem 1885 og 1926.
Motivet registrerer øjeblikket før hans ældre søster Johanne Sophie dør af tuberkulose.
 Munch brugte en model, da han malede sit billede.
Hun lignede ikke søsteren, men hjalp Munch med at genskabe erindringen om hendes død.

 

Af Niels Lyksted

 

Hvordan reagerer vi i dag, når vi ser et maleri af en syg pige? Er det deprimerende, får vi medlidenhed med hende, er det rørende? Eller måske er billedet ligefrem genialt! Meningerne vil utvivlsomt være delte. Det var de også på det tidspunkt, hvor malerierne blev skabt.

 

Vi er tilbage i 1800-tallet, hvor der skete store forandringer inden for kunsten og videnskaben, og hvor flere banebrydende opdagelser fandt sted. Dengang hærgede sygdomme, som vi kan behandle i dag, men som man stod hjælpeløse over for dengang. Flere af dem skyldtes tillige sociale forhold som fattigdom.

 

Udstillingens opbygning 

Den Hirschprungske Samling har valgt at temaopdele museets nye udstilling ENGLENS KYS - Syge piger i nordisk kunst. Vi begynder med de raske og sunde piger, der beskæftiger sig med sysler, som man dengang mente var pigernes domæne. I skolegården leger piger og drenge hver for sig.

 

Men farerne lurer. Stiller vi for store krav til pigerne? Kan de klare dem? Var det derfor, de fik blegsot og hysteri - sygdomme, vi ikke kender i dag? Og så var der tuberkulosen, der kunne ramme enhver. Skulle man være så uheldig at få denne sygdom, var der heldigvis behandlingsmuligheder, som vi kan se på Valdemar Irmingers maleri Stuegang fra Kysthospitalet, 1888. Største fremskridt inden for lægevidenskaben var vaccination mod kopper jvf. Anna Anchers maleri En vaccination, 1899.

 

Mange børn blev imidlertid behandlet i hjemmet for deres sygdomme, helst i sollys og med masser af frisk luft. Det formidles ikke blot af et flertal af malerierne, men også af udstillingens opbygning. Overalt i salene er der opsat gardiner og vinduer, så vi bedre kan fornemme stemningen i de små stuer. Der er endda opstillet stole, så vi kan sætte os ved de enkelte pigers sygelejer.

 

Liv eller død

Ikke alle sygdomsforløb får en lykkelig udgang. Sidste udstillingsrum viser to muligheder: døden eller en aktiv tilværelse i bølgen blå. Der er en tendens til, at drengene klarer sig, mens pigerne trækker det korteste strå.

Alt i alt rummer udstillingen gribende og interessante fortællinger. Nu mangler vi blot forklaringen på, hvorfor kunstnerne næsten udelukkende kredsede om de syge piger. Tabet af et drengebarn var utvivlsomt lige så stort som tabet af en pige.

 

Udstillingen er primært baseret på kunsthistoriker Mette Bøgh Jensens forskning. Hun mener, at særligt piger kunne bevæge beskueren i kraft af deres sygdom og skrøbelighed. Pigerne symboliserede nemlig nationens fremtid. Det var pigerne, der skulle føde og opfostre de kommende generationer. Dette betød, at der var ekstra stort fokus på og opmærksomhed omkring pigers sundhed og sygdom.


Endnu en forklaring

Forskerens antagelse virker overbevisende. Men den kan ikke stå alene. Måske er der tillige en særdeles enkel forklaring. Hovedparten af datidens kunstnerne var mænd, og måske havde de en større interesse for det modsatte køn? Efter at have fotograferet på udstillingen opdagede jeg, at også mit hovedfokus var på de syge piger. Og da jeg skulle vælge illustrationer til denne anmeldelse var der ingen tvivl. De syge piger havde berørt mig mest! Ligesom udstillingens mange mandlige kunstnere!

 

Hertil kommer, at 1800-tallet var en mandsdomineret verden. Dengang tilhørte ugifte kvinder indtil deres 25. år faderen, mens gifte kvinder var at betragte som deres mands ejendom. Først i 1880 fik gifte kvinder lov at administrere deres egen løn. Desuden varede det stadig mange år, før kvinder endelig fik valgret. Man kan dermed med rette antage, at det var mændene, der stod for kunstkøbene. Og valget af motiver afsejler utvivlsomt deres smag. Det var først i 1879, at Ibsens Nora smækkede med døren og skred. Dengang var det som bekendt chokerende, hvis kvinderne ikke føjede sig.

 

Oplæsning og katalog

ENGLENS KYS - Syge piger i nordisk kunst lader sig ikke begrænser sig til malerkunsten. Litteraturen indrages også. Det gælder én af Georg Brandes tekster om hans 10-årige datters død samt digtet Det døende barn af H.C. Andersen. Begge tekster fremføres af en skuespiller på museets app. Udstillingen er som nævnt iscenesat i en meddigtende scenografi. Den opgave har scenografen Eva Wendelboe Kuczynski løst fremragende.

 

Endnu engang må jeg konstatere, at Den Hirschprungske Samling har formået at skabe en særdeles interessant udstilling baseret på malerier af højeste kvalitet. I dette tilfælde får vi ikke blot værker malet af nogle af tidens største nordiske kunstnere, men tillige nogle af deres absolutte hovedværker. Det gælder fx Edvard Munchs Det syge barn, Christian Kroghs Syg pige og Anna Anchers En vaccination.

 

 

Den Hirschprungske Samling: “Englens kys - Syge piger i nordisk kunst” vises frem til den 9. januar 2022. Udstillingen er skabt i samarbejde med Skagens Kunstmuseer på baggrund af kunsthistoriker Mette Bøgh Jensens forskningsprojekt “Syge piger som motiv i nordisk billedkunst fra 1850-1900”.
 Kataloget er smukt illustreret og indeholder letforståelige tekster af Mette Bøgh Jensen og Camilla Klitgaard Lauridsen. Det er ikke alle museer, der henvender sig til den typiske museumsgæst, når der udfærdiges artikler til kataloget.
Undertiden er målet tilsyneladende primært at imponere fagfæller.

 


Fra venstre. Valdemar Irminger: Stuegang fra Kysthospitalet på Refsnæs, 1888.
 Endelig er en dreng med på billedet - men der er tretten piger!Valdemar Irminger: Brevskrivning søndag formiddag.
 Fire piger - drenge skriver ikke breve! Fra Refsnæs Børnehospital, 1889.
 Edvard Munch: Det syge barn, 1925. Ernst Josephson: Rekonvalescent, 1881.
Vilhelm Hammershøi: En ung brystsyg pige, 1888.


Fra venstre: Edvard Munch: Den syge pige rejser sig, 1907-08, akvarel, kul, og blyant på papir.
Edvard Munch: Den syge pige, 1896, litografi. Edvard Munch: Det syge barn I, 1896, radering.

 

Fra venstre: Richard Bergh: Rekonvalescent, 1887, olie og kul på træ.
 Johanne Krebs: En ung pige (Anna Kofoed), 1896, olie på pap.
Eva Bonnier: Magdalena, 1887, olie på lærred.


Fra venstre. Michael Ancher: Den syge pige, 1882, olie på lærred. Michael Ancher: Den syge pige, 1883, olie på lærred.
 Christian Krohg, Syg pige, 1881-8 olie på træ. Hvor Edvard Munch varierede sine billeder af Det syge barn, nøjedes
Michael Ancher med mindre ændringer af nogle af genstandene i billedet, mens det overordnede udtryk er det samme.

 


Christian Krohg, Syg pige, 1881-8. Olie på træ, 102 x 56 cm.
 Værket adskiller sig fra hovedparten af billederne med de syge piger, idet pigens figur optager hele billedfladen.
 Karakteristisk for billedet er tillige, at pigen stirrer intenst på beskueren.
Måske kan hun ikke få luft? Det er karakteristisk for patienter med tuberkulose. Kunstnerne røber sjældent sygdommens art.
 Rosen hun holder i sine hænder, er ved at visne.
Idéen om pigen som en nyudsprunget blomst var udbredt i perioden, ligesom piger ofte blev sammenlignet med skrøbelige blomster.

 


Ejnar Nielsen: Den syge pige, 1896, olie på lærred, 111 x 164 cm.
Ejnar Nielsens model var rent faktisk dødssyg af tuberkulose, da han malede hende.
Et net af blå blodårer ses under den tynde hud i hendes tinding.

 


Elisabeth Jerichau Baumann: H.C. Andersen læser historien on Englen for malerindens børn, 1862.
Allerede i 1827 skrev han digtet “Det døende Barn”, der har inspireret til udstillingens titel.
 Citat: “Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik? … jeg er så træt! - må Øjet lukke - Moder - see! Nu kysser Englen mig!”

 


Harald Slott-Møller: Pige i kiste (Astrid Brandes), 1890, olie på lærred, 31,5 x 57 cm. Astrid døde af difteri.
 Sygdommen blev også betegnet som børnenes dødsengel, fordi den kom pludseligt og meget hurtigt gjorde
det af med det smittede barn. Kunstnerens maleri var en gave til pigens forældre, Gerda og George Brandes.


 
Udstillingen er smukt iscenesat af scenograf Eva Wendelboe Kuczynski.
 Farverne på væggene understreger på smukkeste vis billedernes stemning.
 Desuden er der stedvist indsat gardiner og vinduer, som skaber den intime stemning på sygeværelserne.
 Og så er der endda stole, så man kan tage plads ved siden af sygesengen.
Her et vinduesparti fotograferet i Hammershøi-stil.

 

 

Tekst og fotos
Niels Lyksted
Kunstnyt.dk
24. september 2021