Edvard Weie
Ægte eller falsk?


 
Maleriet herover tilhører Dansk Kunstgalleri i Vejle, en flot samling af blandt andet ældre og moderne kunst. Maleriet var først sat til salg som tilskrevet Weie, hvilket jeg reagerede på, da det var signeret og et signeret maleri ikke kan være tilskrevet. Det er i så fald enten ægte eller falsk. Efter offentliggørelsen på Kunstnyt.dk blev tilskrevet fjernet, hvorefter det så fremstod som ægte.
Men er det det?

Da det påstås, fra allerhøjeste sted, at det er ægte, har jeg brugt adskillige timer på at gennemse de omkring 650 Weie-værker, der er tilgængelige på nettet. Første gang, jeg så det, var min øjeblikkelige dom, at det ikke var af Weie. Kvinden, barnet og flere andre detaljer er dårligt malet og hele billedet bærer præg af en kopi. Ikke et eneste af de 650 arbejder, jeg har studeret, er tilnærmelsesvis så ringe malet. Ikke et eneste. Det solgtes 30. august 2000 hos Nellemann& Thomsen i Århus for 7.000 kr. i hammerslag. Desværre er fotograferingen også dårlig.

Maleriet herunder er solgt af Bruun Rasmussen 5. september 2005 for 9.000 kr. i hammerslag. Det er dateret 05, 1905, og kvalitetsmæssigt helt på højde med andre malerier fra Weies "fotografiske" periode omkring 1905 og iøjnefaldende klart bedre end det øverste.

Men hvornår er det øverste så malet? Det vides ikke, er ikke registreret nogen steder. Men er det malet af Weie, må det nødvendigvis være fra før 1905 og have været i Weies besiddelse og kopieret af ham selv. Omvendt, at kopiere det nederste efter det øverste, forekommer i min verden totalt ulogisk. Men hvorfor skulle Weie så detaljeret kopiere sit eget dårlige maleri? Uden at lade eftertiden få kendskab til det? Var det ham, der kopierede det, ville han så igen sende det ud på markedet? Burde han ikke destruere det? Det er udelukkende med til at skabe forvirring. Er der i øvrigt eksempler på, at Weie kopierede/gentog sine egne malerier? Ikke så vidt jeg ved.

For at jeg skal tro på, det er ægte, må jeg forlange en klokkeklar proveniens på maleriet. Maleriet er amatøragtigt malet, signaturen virker helt forkert, findes ikke tilsvarende på noget erklæret ægte.

Det øverste har mere motiv med nederst, men det kan skyldes, at Bruun Rasmussen har beskåret det nederste i kataloggengivelsen.

Da jeg og min kone, Lotte, for snart mange år siden boede en månedstid i Berlin, blev jeg en dag kontaktet af Kurt Strand, der ville have mig med i DRs Deadline for at forklare om kunstsvindel. To returbilletter med fly blev sendt afsted, og i Deadline forklarede jeg, at det hele handlede om sammenligning. For at kunne erklære noget falsk, måtte man nødvendigvis have noget dokumenteret ægte at sammenligne med. Og det er det, jeg har gjort her. Ved at sammenligne de to billeder har jeg svært ved at se, det er samme maler.

Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
25. april 2020En kendt kunsthistoriker har gjort opmærksom på, at det herover er beskåret i forhold til det øverste. Men det ligger i fotograferingen, hvilket dokumenteres nederst på det af signaturen. Her ses klart mere af tæppet, og der er ingen tvivl om, at resten er beskåret ved fotograferingen. Hvorfor skulle Weie dog også bortskære nederste del?