Det maleri kan undertegnede ikke lide.
Og slet ikke, at det sættes i forbindelse
med Laurits TuxenMaleriet er for øjeblikket til salg hos Lauritz.com med katalogteksten:
Lauritz Tuxen 1853-1927. En fiskerjolle går ud fra Skagen Søndrestrand. Olie på lærred. Sign. L. Tuxen. 42 x 64,5 cm
(56 x 79 cm). Maleriet udført af professor Lauritz Tuxen har været udstillet på Skagens Museum i forbindelse
med udstillingen "Skagen Guld" 20.05-30.10.2011. Værket er afbilledet i udstillingskataloget på side 74.

Da maleriet har været udstillet på Skagens Museum som Laurits Tuxen kan Lauritz.com ikke bebrejdes noget.

9. juli 2002 havde jeg en kulturkronik i Jyllands-Posten om et maleri udstillet på Skagens Museum som P.S. Krøyer.
Dengang skrev jeg: »Der er ikke en kvadratcentimeter Krøyer i det billede«. Nu citerer jeg mig selv ved at skrive:
»Der er ikke en kvadratcentimeter Tuxen i det billede«. Og det mener jeg. Jeg kan ikke genkende noget som helst,
som relaterer til Laurits Tuxen. Hverken i malemåde eller motiv. Jeg kan heller ikke genkende Skagens Søndre Strand.
Hvis det er Klitgården, som rager op, så er den for højt placeret. Og hvad med baggrunden? Snesevis af marinemalere
har malet den type motiver. Men ikke Tuxen. Fx har jeg aldrig set et motiv af ham taget ude fra havet mod kysten.
At det findes, vil jeg ikke udelukke. Men jeg er aldrig stødt på det. Både Tuxen og Krøyer malede fra stranden med
kig mod havet. Lad os herunder studere et par nærbilleder af maleriet. Og signaturen. Står der overhovedet L. Tuxen?


Kig et stykke tid på billedet herover, og sammenlign det så med ægte Tuxen-malerier. Ingen steder i hans produktion findes så ringe kvalitet.
Hvor finder man Tuxens palet i udsnittet her til venstre? Det er amatøragtigt malet. Se stævnen på den forreste båd. Sådan ville Tuxen aldrig komponere den. Og se de andre skibe. Det er meget svært at forbinde dette maleri med en stor kunstner som Laurits Tuxen.

Og det er meget svært at se, hvad der står. Men står der L Tuxen? Og står der 11 for 1911, eller 17 for 1917? Under 1917 har Lise Svanholm i sit store værk om Tuxen et maleri registreret som Skagen Strand i blæsevejr. Sign. LT 17. Men det måler 28x40 cm og er ikke afbildet


Bag på maleriet sidder seks små sedler, men det er ikke muligt at læse, hvad der står. Stukket ned mellem lærred og
blændramme sidder et visitkort fra Lise Svanholm. Har det forbindelse med det pågældende maleri, eller er det udleveret
i anden anledning? Jeg kan næsten ikke forestille mig, at kortet skal tolkes derhen, at Lise Svanholm har godkendt maleriet
som ægte Tuxen. At hun har set udstillingen vides fra en mail fra museumsinspektør Dorthe Rosenfeldt Sieben, som
på en henvendelse fra undertegnede giver klar besked om udstillingens formål:


Kære Preben,
Tak for din mail vedrørende det Laurits Tuxen maleri som er på Lauritz.com lige nu, og som var et af malerierne blandt de 214 i Skagens Museums sommer udstilling ”Skagen GULD / værker i privateje”.

Først er det vigtigt at understrege at det under hele udstillingsprojektet har været os vigtigt at formidle at udstillingsprojektet ikke var et ”smagsdommer” projekt eller en ”blåstempling” af de værker der var med – og ej heller nødvendigvis en kvalitetsmæssig nedvurdering af de mere end 400 værker vi måtte afstå fra at vise.

Udstillingen – som der også står i kataloget – har været sammensat med et ønske om at vise repræsentativt de henvendelser der er kommet, samt at vise sider - motivkredse etc. Af kunstnerne som vi ikke har set ofte. – Samt flere andre forskellige overvejelser der dannede grundlag for udvælgelsen. Udvælgelsen har ikke været ud fra en teknisk kvalitativ vurdering.

En anden væsentlig – og usædvanlig ting ved udstillingen har været, at til forskel fra vores vanlige kunstfaglige udstillinger, havde vi ikke set store dele af materialet fysisk før selve ophængningen – grundet den overvældende store mængde materiale som indkom ved vores efterlysning. Dette har også været en pointe i udstillingen – at vi som fagfolk først EFTER tingene er kommet op at hænge, har kunnet gå i gang med at studere værkerne nærmere – både i forhold til persongalleri, motivkendskab, signaturer etc. Ergo – en helt omvendt måde at lave udstilling på. Dette igen fordi vi har villet ”åbne dørene” for de – også for os (i stor omfang) ukendte ”skatte” som har gemt sig derhjemme.

Med al dette i mængde, har der været enkelte malerier i udstillingen, hvor vi undervejs i udstillingen har haft nogle faglige snakke omkring værkerne. Nu må vi ikke vurdere eller udstede ægthedsbeviser på værker – som du ved – og dette har vi heller ikke gjort her. Der har været enkelte værker hvor vi har været i dialog blandt fagfæller, og sammen med Bruun Rasmussen – og har haft nogle overvejelser og givet udtryk for en tøven over for de data vi har modtaget omkring værket (kunstner etc.). I et par tilfælde har vi også haft inddraget ejerne i denne dialog hvis vi – sammen med Bruun Rasmussen – har ment at vi burde påpege noget over for ejerne. Disse dialoger er selvfølgelig fortrolige mellem os, auktionshuset og ejerne.

Når det drejer sig om det Tuxens maleri som nu er sat på Lauritz.com auktionen, kan jeg sige til dig at vi har set på det og ikke har kunnet komme noget umiddelbart nærmere hverken den ene eller anden vej. Vi ved også at andre fagfæller har set på malerierne i udstillingen – også Tuxens – også Lise Svanholm som har besøgt udstillingen (Lise Svanholm har i øvrigt også haft tilføjelser til hendes registrant, blandt værker hun har fundet i udstillingen). Og vi har – sammen med auktionshuset Bruun Rasmussen - uden dog på nogen måde at have gået ind i en nærmere undersøgelse af maleriet, ikke villet afvise blankt at det kunne være Tuxen. Igen – vi har ikke lavet en nærmere undersøgelse af akkurat det maleri i udstillingen og derfor – udover at vi aldrig udsteder ægthedsgarantier – vil jeg omvendt ikke på den baggrund udelukke at det kan være et maleri Tuxen har lavet.

De venligste hilsner
Dorthe
9. december 2011

Må jeg slutte af med at foreslå, at museumsfolk, auktionsfolk og andre med faglig interesse endnu engang nærstuderer maleriet.
Det bør ikke være registreret som malet af Laurits Tuxen. Jeg omtalte i øvrigt udstillingen tidligere på året, men måtte af tidsmæssige årsager vandre udstillingen hastigt igennem for at nå at fotografere. Se omtalen her.

Med venlig hilsen
Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
11. december 2011