Ulovligt udført


Kunsthallens katalog 459/49 fra 1995. Listen til venstre viser alle gæsterne.


Laurits Tuxen: Aftenselskab hos familien Moresco. »Man rejser sig fra bordet« malede Tuxen i 1906 på bestilling.
Det er et stort lærred, 143x212 cm. Tre gange er det solgt inden for de seneste 10 år. I 1991 fik Bruun Rasmussen
480.000 kr. i hammerslag, på det tidspunkt højeste pris opnået for et maleri af Tuxen.
Næste gang det kom under hammeren var i Kunsthallen, 15. november 1995, hvor billederne herover er fra.
Der skete det overraskende, at nu kunne det kun indbringe 250.000 kr. Det blev erhvervet af en kendt forretningsmand
fra Koldingegnen, som døde for flere år siden. Men inden da sendte han det til Sotheby's i New York, ulovligt udført,
idet der siden 1991 havde været udførselsforbud mod det. Udførselsforbuddet er nedfældet i loven, og før marts 2010
kunne det kun give bøde, men i dag kan en overtrædelse koste et års fængsel. Før 2010 var forældelsesfristen
kun et år, i dag er den 5 år. Man er pligtig til at kende loven, og skulle køberen have været uvidende, så har
Sotheby's været fuldt klar over det. Det solgtes så i New York for 548.000 kr., en pæn fortjeneste for et ulovligt
udført maleri. Den 22. december 2010 havde TV2 et fremragende indslag om den ulovlige udførsel, se her, hvor køberen,
John Oden, stolt viser maleriet frem. Der er også interview med en række branchefolk, der fortæller om ulovlighederne.
Men sagen er forældet, så ingen kommer i fedtefadet. Den nuværende ejer er helt uskyldig, han har købt maleriet
uden at kende til omstændighederne. Og billedet kan naturligvis ikke tages fra ham. Måske kan man undre sig
over, at der er forbud mod udførsel af maleriet. Det er vel ikke et kunstværk, der mangler herhjemme.
Kulturværdiudvalget har egen hjemmeside. Her kan studeres årsberetning fra 1987, da ordningen trådte i kraft.

Martinus Rørbyes lille billede var første danske maleri, som i 1988 fik udførselsforbud.

Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue, ca 1825. 38x29,8 cm.

Et udenlandsk auktionsfirmas repræsentant i Danmark ansøgte på ejerens vegne ved årsskiftet 1987/88 om udførselstilladelse til et maleri fra 1825 af Martinus Rørbye "Udsigt fra kunstnerens vindue". Kulturværdiudvalget besluttede i februar 1988, at ansøgningen ikke kunne imødekommes. Til grund for afgørelsen anførte udvalget, at maleriet besidder alle det danske guldaldermaleris bedste kvaliteter og må betragtes som helt enestående i motivvalget. Efter forhandling med ejeren erhvervede Kulturværdiudvalget maleriet for middelvurderingen. Udvalget har besluttet, at maleriet skal indgå i Statens Museum for Kunsts samlinger. (Tekst: Kulturværdiudvalget)


Kunstnyt.dk
4. januar 2011