Mouritz Nørgaard
Himmerlands maler
Ny bog af Sven Erik Østergård

Peter Riismøller, tidligere leder af Aalborg Historiske Museum:
Mouritz Nørgaard var født i Nøvling af bondeslægt, og bondens liv blev ved med at være inspiration for ham. Han kom i malerlære i Aalborg og blev på Teknisk Skole elev af den sagnagtige Lauritz Petersen, som kun var få år ældre end sin elev.

Han ændrede aldrig sit maleriske syn, som blev bestemt af egn  og miljø, og da han som ung flyttede til Skørping, var det for at komme endnu nærmere ind på det landskab, som han blev ved med at skildre til langt ind i alderdommen.

Mouritz Nørgaard var den sidste dokumentariske maler, bæreren af en stor tradition.


Søgårde ved Søndersø. 1934. I baggrunden Viborg. 54 x 65 cm. Tilh. Rebildcentret.


Sankt Hansaften, Nøvling. Erindringsbillede malet i 1957. 87 x 118 cm. Privateje.


Folkedansere i funktion. Gouache. Privateje.


Mouritz Nørgaard: Selvportræt.
Forfatteren, Sven Erik Østergård fortæller om et besøg ude på landet sammen med vennen, kapelmester Hjort, for at opkøbe malerier:
"På en af disse ture var vi kommet noget afsides. En person med det interessante fornavn, Viking, havde i telefonen udmalet for os, hvor kæmpestor en malerisamling hans far havde efterladt ham. Så vi lod os lokke helt ned til Fussingø, og her blev vi trakteret med kaffe og friskbagte boller, – dobbelt så store og næsten så gode som vor mors. Hvor der handles, skal der smøres.

Væggene var tapetserede med malerier, malerier af en kvalitet, som vi ikke før var stødt på. Vikings far måtte uden tvivl have været connaisseur, og det blev senere understreget af, at vi i hans bogskab fandt Weilbachs Kunstnerleksikon fra 1896 i to læderindbundne bind, – et ret sjældent værk. Selv var vi bevæbnede med med et ordinært opslagsværk ved navn Slyngbom".

Det viste sig, fortæller Sven Erik Østergård, at der var malerier af bl.a. Th. Niss, Godfred Christensen, Hans Smidth og Vilh. Kyhn. Da de to spurgte om prisen på et modelbillede af Helge Helme og prisen var 5.000 kr., blev de lettere chokerede. De havde kun taget 2.000 kr. med tilsammen.Det sner også i Himmerland. Drivhuset, Solbakken, vinteren 1954. 50 x 58 cm. Privateje.

Moritz Nørgaard og hans kone, Fie, fik seks børn, fire piger, Iris, Irene, Dyveke og Hannefie samt to drenge, Glindvad og Hother.

Til højre er det Iris malet som 4-årig omkring 1905/6.  Privateje. 37 x 26 cm..

Moritz Nørgaard var mest til landskaber, men har malet en del portrætter og blomstermotiver. Han debuterede på KE i 1924 og tilsluttede sig i 1939 gruppen Nordjyske Malere, som senere kaldte sig Nordjyderne. Andre medlemmer var Ane Brügger, Chr. Valentinusen, Anders Norre og Søren Josva.

I 1951 udkom Hans Poulsens "Himmerlandsk efterår", en lille bog på beskedne 21 sider illustreret af Mouritz Nørgaard.

Nørgaard er ikke Danmarks dyreste maler, kan for det meste erhverves for få hundrede kroner. Man skal ikke lede efter ham i Weilbach, og med få linjer er han nævnt i Slyngbom og Suenson. Svend Erik Østergårds seneste initiativ er derfor prisværdigt, selv ikkeberømte kunstnere er værd at stifte nærmere bekendtskab med.

28. oktober 2018 sluttede udstillingen "Mouritz Nørgaard i privateje", 45 af hans malerier vist på Rebildcentret.Kunstnyt.dk
7. november 2018
Alle illustrationer scannet fra bogen