.

Artikel

 

Resumé: År 2011 erhverver Staten (National­museet) 64 mønter til i alt 6 mill. kr. fra den private ”Fonden L.E. Bruuns mønt­sam­ling”.

Statens medarbejdere optræder sam­me tid som både køber og sælger. Desuden overtræ­des Bruuns testamente flere gange. Del 38.

 

 

Småskrifter for

møntsamlere

3 x extra / januar 2021*

… en god historie fra Grelber

3. serie

 

Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra
 2011-LEB-millionhandelen til at have en markedsværdi
på ca. DKK 30.000.000.

Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de uvidende LEB-arvinger betalt DKK 6.239.750.


Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter – eller penge – til statsejede museer ?”


 

På given foranledning skal jeg herved komme med følgende erklæring:

 

Siden jeg blev opmærksom på, at den af L. E. Bruun på Frederiksborg Slot deponerede møntsamling [2011] skulle flyttes til Nationalbanken, har jeg undret mig over flere ting i den forbindelse:

  1. Flytning af samlingen
  2. Frasalg af 64 stykker hidrørende fra Bille Brahes samling for at finansiere forsikringspræmie samt omkostninger m.v.
  3. Vurderingen af disse 64 mønter
  4. Som jeg har forstået det, er samlingen nu [2019] flyttet igen til et ukendt sted
  1. Hvorfor er hele dette hændelsesforløb omgærdet med stor lukkethed i forhold til offentligheden?

 

Ad 1.: Som jeg har forstået det, blev samlingen anbragt sikkert i Natio­nal­bankens sikrede kældre. Såfremt samlingen 2011-2023 skulle være forsikret i bankens boks, måtte arvingerne selv tegne en særskilt forsikring.

 

Præmien, som skulle dække perioden frem til, samlingen blev solgt, blev aktuarmæssigt opgjort, hvilket beløb de kommende arvinger skulle skaffe penge til. Derudover skulle betales flytteomkostninger og håndtering. Formentlig velmenende mennesker – som virkede på arvingernes vegne – ville så søge myndighedernes tilladelse til frasalg af visse af de mønter fra samlingen, som hidrørte fra den af LEB tilkøbte Bille Brahes samling. I LEB’s fundats omkring testamentet for vilkår for samlingen, fremgår det, at Den Kgl. Mønt- og Me­da­il­le­samling skal have forkøbsret til visse af disse mønter. Denne tilladelse blev opnået, og 64 møn­ter blev udtaget til at dække forsikringspræmien samt øvrige omkostninger. ’Venneselskabet’ betalte herefter i 2011 kr. 6.239.750 for de fra samlingen udtagne [64] mønter.

 

Ad 2.: Jeg undrer mig meget over, at man fik lov til at frasælge.

Beløbet kunne uden tvivl være fremskaffet på anden vis.

Intet pengeinstitut ville formentlig afslå et låneandragende mod at få transport i den del af provenuet, som der skulle bruges for at dække

den gæld, der ville være, når samlingen var blevet solgt !

 

Ad 3.: Jeg undrer mig meget over,

hvordan et efter vilkår beskrevet i fundatsen nedsat vurderingspanel,

– formentlig bestående af meget kompetente vurderingsfolk –

kan komme til en samlet

vurderingspris DKK 6.239.750 for de 64 mønter, som ovenfor nævnt.

 

Jeg har samlet på mønter siden jeg var 8 år og beskæftiget mig med mønthandel i 47 år. Jeg er i dag XX år, og selvom jeg ikke har handlet mønter i klasse med nogle af disse 64 mønter, så har det – nogen vil mene beskedne – auktions-litteraturmateriale og min faglige erfaring, som jeg igennem disse mange år har samlet givet mig mulighed for et vist plausibelt skøn mht. hvilken sum penge, jeg mener, disse 64 mønter kan vurderes til.

Det fremgår af fundatsens tekst, at vurderingen skal foretages med udgangspunkt i den markedsværdi, mønterne skønnes/vurderes at have på det tidspunkt, handelen finder sted.

(Idet samtidig bemærkes, at LEB i fundatsen ikke tillod salg før 2023 ! )

 

Det er efter min bedste overbevisning i omegnen af

tredive millioner kroner. *)

 

Ved at læse hele fundatsen, det oprindelige testamente og tilhørende codicil omkring L.E. Bruuns samling får jeg det indtryk, at der er tale om en samler, som ser det som sin opgave at sørge for, at de mønter der befinder sig i den, skal komme alle møntsamlere til gavn, og disse skal have mulighed for at erhverve stykker fra den, når og hvis den bortsælges. Ifølge testamente og fundats skulle samlingen i 100 år være reserve for Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvis der i den periode skulle ske noget med denne offentlige samling.

 .

Ad 4.: Som jeg har forstået det, er samlingen nu 2019 flyttet fra Nationalbanken til et ukendt sted, fordi Nationalmuseet i 2017 brød 2011-opbevaringsaftalen. Har LEB’s arvinger måttet betale omkostninger herved  af egen lomme herunder en evt. ændret forsikrings­præmie ?

 

Ad 5.: Ingen nulevende møntsamlere eller mønthandlere har kendt Lars Emil Bruun. Men det er min opfattelse, når jeg læser fundatsen og de publikationer, der er kommet fra hans hånd, at så vidner hans person om en stor passion for numismatikken og ønsket om, at kendskabet til Dan­marks Mønthistorie udbredes til så bredt et publikum som muligt.

Derfor mener jeg den lukkethed, der har gjort sig gældende gennem den beskrevne proces, ikke er sket i hans ånd.
XXXXXX xxxxx xxxxx YYYYYYX 09.08.2020

 .

*) Flere af mønterne, specielt guldmønterne og de store sølvmønter, hvoraf flere af dem er opført i litteraturen som unikke eller med RRR, må forventes at blive solgt for over 1 million kroner PR STK !

Flere af disse mønter er IKKE og HAR IKKE været tilgængelige for samlere i disse 100 år !

 


Du kan selv på 1 time udfylde skemaet her for alle de 64 LEB-mønter (ex. Bille-Brahe) overtaget af Staten i 2011 (GP 4551)*

no.1928

årstal

metal

kval.

Hbg/MEM

vurd. 1

vurd. 2

vurd. 3

din vurd.

note

1975

 

 

 

1

 

 

 

 

Harald Hen

1991

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

3

 

 

 

 

Hellig Knud

2011

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2027

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2028

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2030

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2031

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2040

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2044

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2045

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2053

 

 

 

3

 

 

 

 

Erik Egode

2062

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2063

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2065

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2066

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2067

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2070

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2084

 

 

 

3

 

 

 

 

Niels

2087

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2127

 

 

 

9

 

 

 

 

 

2183

 

 

 

13/14

 

 

 

 

 

3942

 

 

1-2

2.083

 

 

 

 

C. II

4063

 

guld

1

2.121

 

 

 

 

F. I

14737

 

guld

 

2.182

 

 

 

 

 

9306

 

 

1-2

2.421

 

 

 

 

F. II

5684

 

guld

1

2.503

 

 

 

 

C. IV

9355

 

 

1

2.537

 

 

 

 

 

4646

 

guld

1

2.599

 

 

 

 

 

5633

 

 

1

2.653

 

 

 

 

 

5838

 

 

1-2

3.057

 

 

 

 

 

6688

 

guld

0

3.121

 

 

 

 

F. III

6689

 

sølv

0

3.122

 

 

 

 

 

5980

 

guld

0-1

3.135

 

 

 

 

 

6497

 

guld

1

3.148

 

 

 

 

 

6217

 

guld

0-1

3.326

 

 

 

 

 

10083

 

 

0

3.417

 

 

 

 

 

6374

 

 

1-2

3.563

 

 

 

 

 

9590

 

 

1

3.597

 

 

 

 

 

10499

 

sølv

1

3.809

 

 

 

 

C. V

10152

 

guld

0-1

3.818

 

 

 

 

 

7037

 

guld

1

3.831

 

 

 

 

 

10407

 

 

0-1

3.926

 

 

 

 

 

7215

 

 

0-1

3.993

 

 

 

 

 

7418

 

guld

1

4.531

 

 

 

 

F. IV

7390

 

guld

1

4.575

 

 

 

 

 

7857

 

 

1 piedf.

5.198

 

 

 

 

C. VII

10854

 

guld

0

5.206

 

 

 

 

 

10949

 

 

1

5.301

 

 

ej ex. BB

 

F. VI

8058

 

 

0

5.389

 

 

 

 

prøve

8040

 

kobber

1

5.423

 

 

 

 

 

8680

 

 

1

7.020

 

 

 

 

 

5842

 

guld

1

11.310

 

 

 

 

C. IV

7286

 

guld

0

11.923

 

 

 

 

F. IV

7560

 

guld

0

12.274

 

 

 

 

 

14643

 

 

 

Sønderborg

 

 

 

 

Hans d. Y.

14647

 

 

 

 

 

 

 

 

kontram.

14650

 

 

 

 

 

 

 

 

kontram.

14661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11153

 

 

 

svensk

 

 

 

 

Anund Jacob

Brugsanvisning på skemaets udfyldelse blev trykt i ”Småskrifter for møntsamlere”, januar 2018, extra: ”What is the value ?http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#Questions-from-the-readers-What-is-the-value-of-the-L-E-Bruun-collection 

.