Michael Ancher: Pigerne på stranden. Søstrene Holst, døtre af købmand på Skagen, justitsråd Holm, på Skagen Sønderstrand. Forrest fra venstre: Ida, Anna, veninden Anna Berg og bagest Wilhelmine, også kaldet Mine samt Sophie. 1896. 81x163 cm.

(I årbogen Kunst under hammeren 01 fejlagtigt oplyst at være købt af Skagens Museum. Købt af en sjællands privatmand)

Michael Ancher
1849-1927

»Pigerne på stranden«. 1896.

Solgt hos
Bruun Rasmussen, Kbh.
5. marts 2001 for
6 mio. kr.
© kunstnyt.dk