Den gådefulde kunstsamler

Med udstillingen “Samleren i skyggen. Helge Jacobsens pinakotek” sætter Glyptoteket fokus på Helge Jacobsen, der opbyggede en af de væsentligste danske samlinger af samtidens franske mesterværker. Det skete gennem strategiske manøvrer og i skarp konkurrence med andre af tidens samlere. Hertil bidrog hændelser som 1. verdenskrig og Landmandsbankens krak i 1922. Forklaring følger her: I 1914 var København rammen om en stor udstilling af tidens moderne fransk kunst dvs. impressionismen og post-impresionismen. Grundet krigen kunne malerierne ikke umiddelbart returneres til deres ejere, hvilket gav Glyptoteket mulighed for at vise udstillingen i 1915. En del af ejerne valgte da at sælge værkerne for i de mindste at få økonomisk kompensation her og nu frem for at få malerierne returneret en gang i fremtiden. Det havde naturligvis indflydelse på prisfastsættelsen, og Helge Jacobsen var en af de kunstsamlere, der drog fordel af situationen.

Landmandsbankens krak i 1922 resulterede i endnu et større udsalg af tidens moderne franske kunst. Wilhelm Hansen, Ordrupgaard, havde som deltager i et konsortium købt stort ind af franske mesterværker. For at indfri en del af sin bankgæld, valgte han at sælge ud af samlingen. Også her formåede Helge Jacobsen at købe op. Endelig lykkedes det ham at gennemføre en byttehandel med Statens Museum for Kunst, der skulle sikre, at SMK blev styrket med hensyn til ældre kunst, mens Glyptoteket kunne udvide samlingen af moderne fransk kunst. Ordningen var oprindeligt tænkt til kun at skulle vare en kortere periode, men den blev gentagne gange forlænget. I dag anses delingen for at være permanent.

Når Helge Jacobsen kaldes “samleren i skyggen” eller ligefrem “den gådefulde kunstsamler” har det flere årsager. Naturligvis måtte han komme til at stå i skyggen af den altdominerende far, Carl Jacobsen, der skabte Glyptoteket. Men hertil kom hans særprægede natur, som faren utvivlsomt havde sin del i. Han opdrog nemlig sønnen efter mottoet: “Den man elsker, tugter man”. Og der var næppe nogen tvivl om, hvor højt Carl Jacobsen elskede sønnen. Det fik denne hyppigt at føle – ikke blot korporligt men tillige på skrift. Og det påvirkede ham livet igennem. Far og søn fandt dog også en fælles interesse på en rejse til Tyskland og Italien: Kunsten. Besøg på kunstmuseer blev deres et og alt. Så stor blev Helges interesse, at han på et tidspunkt modsatte sig farens ønsker om at blive brygger og i stedet valgte udelukkende at hellige sig driften af Glyptoteket og formandsskabet af Ny Carlsbergfondet. Som privatmand samlede Helge Jacobsen også på kunst. Hovedparten af denne samling blev doneret til Glyptoteket.

Læs mere om den gådefulde kunstsamler i bogen “Samleren i skyggen. Helge Jacobsens pinakotek”, som ledsager Glyptotekets udstilling. Bogen er uhyre interessant, velskrevet og rigt illustreret. Den særdeles anbefalelsesværdige udstilling kan ses til og med den 9. august 2020.

Tekst, foto og video: Niels Lyksted. Se videoen her.

Februar 2020