Under brolægningen, stranden!

Tue Greenfort præsenterer en række nye værker, der blandt andet henter inspiration
 i GL STRANDs beliggenhed – nærmere betegnet stranden under brolægningen.
Udstillingens titel henviser til en parole, som den franske kunstbevægelse Situationisterne frembragte i 1968 som
 er en kritik af autoriteternes regulering af byrummet og dermed menneskers (og naturens) udfoldelsesmuligheder.

 

Af Niels Lyksted

 

Udgangspunktet for Kunstforeningen GL STRANDs seneste udstilling “Under brolægningen, stranden!” er rent bogstaveligt oldtidens strandkant, der ligger under kunstforeningens bygning. Siden er den blevet indvundet og brolagt, hvorefter den er blevet forvandlet til det velkendte fisketorv, som vi kender fra Paul Fischers (1860-1934) klassiske malerier fra det gamle København. I nyere tid er fisketorvet forsvundet til fordel for et rekreativt og kulturelt urbant rum. 

 

Den internationalt anerkendte danske billedkunstner Tue Greenfort zoomer ikke blot ind på stranden som et naturlandskab, men også som et kulturelt billede og som en politisk dagsorden. I en række nye værker af skulpturel og installatorisk karakter stiller Greenfort sig kritisk overfor den forvandling, stranden som kulturelt sted har undergået, og til, hvordan samfundets regulering af stranden som billede og landskab er knyttet til politiske og økonomiske interesser. 

 

Udstillingen er super æstetisk og sanselig. Den finder sted på tredje sal i det aflange lokale, hvor der er højt til loftet, og hvor dagslyset finder vej gennem glastaget. Det ideelle sted at skabe et strandlignende rum. Det gamle plankegulv og de sandfarvede vægge medvirker til dette. I rummet finder vi to installationer, der skal henvise til hhv. en rørskov og guirlande af tangsalat. Tagrørene er ægte, mens tangen er skabt af glas, nylonsnor og og træperler.  På væggene hænger relieffer med reference til stranden - skabt på stedet eller i et værksted. 

 

Normalt forbinder man stranden med en romantisk tanke, men her er tale om konstrueret natur. Ifølge Tue Greenfort skal naturen ikke bare bevares, som den er. Vi har indflydelse på, hvordan morgendagens natur bliver! Stranden er dynamisk - en evigt foranderlig størrelse. Nogen gange er den i balance, andre gange i ubalance. I disse corona-tider, hvor folks rejsemønstre brydes og flytrafikken begrænses, vender den oprindelige natur tilbage til en vis grad.

 

Gå på opdagelse

Greenfort opfordrer os til at gå på opdagelse i strandens mere komplekse identiteter. Blandt andet gennem referencer til historier om strande, hvis natur står forandret på grund af forurening fra industrien. Eller ved at betone strandens mange kulturelle repræsentationer, der efterlader vores opfattelse af dette landskab et sted imellem fiktion og virkelighed.

 

Kampen for naturens plads i det moderne samfund, og ikke mindst reetableringen af den vilde natur og biodiversiteten, er de seneste mange år intensiveret. Og ifølge Tue Greenfort spiller kunsten en vigtig rolle i denne kamp, ikke mindst i kraft af dens interdisciplinære karakter, som placerer kunst i feltet mellem politik og videnskab.

 

Tue Greenfort anfører, at naturvidenskabsfolk faktuelt kan sige, at sådan er det. Men hvordan, man på den baggrund kan få folk til at ændre vaner, har de ikke så gode bud på. Det er netop det, som kunsten kan. Den kan være med til at danne idealer i samfundet. Kunsten kan derfor bidrage til reetableringen af den vilde natur og biodiversiteten.

 

Udstillingens værker ledsages af formidlende tekster og et videointerview med kunstneren, hvori Greenfort fortæller om sit projekt, arbejdsprocesser og tanker om udstillingens tema.

 

Kunstforeningen GL STRANDs udstilling “Under brolægningen, stranden!” vises frem til den 3. januar 2021. Kunstneren deltager i løbet af udstillingen i en talk om samtidskunstens interesse for naturen som motiv og tema i dag. Talk’en, der tilrettelægges i samarbejde med PARS Live, finder sted d. 18. november kl. 17.00.

 

Om Tue Greenfort 

Tue Greenfort (f. 1973) bor og har sit virke i både Berlin og på Falster. Som kunstner arbejder han i grænseområdet mellem kunst og videnskab, kultur og natur. Han kalder sig selv for en ’professionel amatør’, hverken billedhugger eller maler, men en kunstner, der arbejder i forlængelse af konceptkunstens forgreninger såsom ’art and research’.
Greenfort har opnået stor opmærksom internationalt, ikke mindst for sin deltagelse på væsentlige udstillinger i Kassel, Berlin, Oslo, Graz og Rotterdam.


Udstillingen er super æstetisk og sanselig i det smukke sandfarvede rum.
 Hertil kommer naturlyde fra en videoinstallation.


En bølgende installation i loftet med grønne glasobjekter er inspireret af den righoldige tangsalat, som havet skyller op på de danske strande.


Uden titel (Strandafstøbning), 2020.
Gips, sand, sten, ålegræs, blæretang og fjer.


Uden titel, 2020. Gips, sand, ålegræs, flintesten, tang og blåmusling.


Ålegræs, 2020. Indfarvet gips og ålegræs.


Video, 6:13 min. Spring Creek Park (After Robert Smithson and Nancy Holt’s SWAMP, 1971, 2013. I rørskoven kan man ikke se horisonten, og man mister orienteringen. En sanselig oplevelse.
I baggrunden “Rørskov”, 2020. Gips, sand og tagrør.


Niels Lyksted
(tekst og samtlige fotos)

Kunstnyt.dk
24. oktober 2020