14. august 2012

Til Preben Juul Madsen.

Skifteretten har i mail af 2006 oplyst, at Leif Tingkær var udmeldt som vurderingsmand
ved skifteretten i Odense til at foretage vurderinger i døds- og konkursboer frem til 1997.

Denne oplysning var baseret på hukommelsen, men desværre ikke korrekt : Det fremgår af skifterettens journaler,
der er fundet frem fra arkiverne, at Leif Tingkær med virkning fra 1. januar 1989 blev autoriseret til at foretage taksation
af indbo m.v. i dødsboer, konkursboer og lignende. – Det fremgår endvidere, at skifteretten i januar 2003 aftalte
med Leif Tingkær, at han indleverede sin autorisation, når han havde afsluttet 2 igangværende vurderinger.

Sammenfattende kan skifteretten herefter på baggrund af journalerne oplyse, at Leif Tingkær var
autoriseret vurderingsmand ved skifteretten i Odense fra 1. januar 1989 til begyndelsen af 2003.

Skifteretten har sendt kopi af denne mail til Leif Tingkær

Med venlig hilsen
Eva Vester Andersen
Retsassessor
14.08. 2012

Kommentar:
Ovennævnte ændrer ikke meget vedrørende det, Lauritz.com har stående.
Her står stadig, at Leif Tingkær har haft autorisation siden 1987. Ordvalget
siden 1987 betyder på almindeligt dansk, at Tingkær stadig, den dag i dag,
tirsdag den 14. august 2012, har denne autorisation. Hvilket han ikke har.
Med mindre nyt fremkommer fra skifteretten i Odense.
pjm Kunstnyt.dk


10. august 2012
Leif Tingkær har et troværdighedsproblem

Herover i går
så Leif Tingkærs cv på Lauritz.com sådan ud. Bemærk, at han i går
siden 1970 havde arbejdet som autoriseret taksator for skifteretten i Odense
Herunder i dag
ser Leif Tingkærs cv på Lauritz.com sådan ud. Bemærk, at han i dag
nu kun har arbejdet som autoriseret taksator for skifteretten i  Odense siden 1987.


Siden 1987 er også i dag
Se nyeste liste pr. 1. januar 2012 over beskikkede taksatorer 

6. august 2012
Til Preben Juul Madsen.
Jeg kan oplyse, at Leif Tingkær i en årrække var udmeldt som fast vurderingsmand
ved skifteretten i Odense til at foretage vurderinger i døds- og konkursboer.
– Hvor længe har jeg ikke mulighed for at undersøge, da skifterettens journalsager ikke umiddelbart
 kan findes frem. – Jeg kan dog med sikkerhed oplyse, at Leif Tingkær ikke har været vurderingsmand
siden 1997, hvor den nugældende dødsboskiftelov trådte i kraft.

Med venlig hilsen
Eva Vester Andersen
retsassessor

7. august 2012
SKANDALE HOS LAURITZ.COM
Anna Castberg og Leif Tingkær minder om to alen ud af ét stykke?
I årevis har Leif Tingkær fra Lauritz.com Odense og Kolding løjet om følgende tekst:
»Siden 1970 arbejdet
som autoriseret taksator
for skifteretten i Odense.«
Det er korrekt, at Leif Tingkær tidligere har arbejdet som autoriseret taksator for skifteretten i Odense.
Men det gør han ikke mere og har ikke gjort det siden 1997. Den tager vi en gang til: Siden 1997.
Det har skifteretten 6. august 2012 skriftligt bekræftet over for Kunstnyt.dk

Det er ubegribeligt, at man i årevis uden indblanding kan gøre sig mere troværdig ved at bilde potentielle købere ind, at
man er taksator ved skifteretten i Odense. På Arken sov bestyrelsen, da de ansatte Anna Castberg.
Ingen kontrollerede hendes papirer. Hvem har kontrolleret Leif Tingkærs papirer? Accepterer Bengt Sundstrøm den slags?
Er det i øvrigt ikke strafbart at udgive sig for autoriseret taksator, en bevilling udstedt af domstolsstyrelsen, når man ikke er det? Og har Lauritz.com's »gode ven«, rigspolitichefen, kendskab til, at Tingkær her har overpyntet sig med lånte fjer?
Læs her om Tingkærs falske cv. 

8. august 2012
Der var ikke styr på ret meget, da politiet aflagde
auktionshuset Lauritz.com i Odense et uanmeldt besøg.

Anklagemyndigheden krævede 250.000 kr. i bøde,
men Leif Tingkærs Odense-afdeling slap med 50.000 kr.
Vi er tilbage i 2008 og sagen handlede om rod med opbevaring af
våben og manglende registrering af købere.
Læs hvad Fyens Stiftstidende skrev dengang.