Skitse af P. Mønsted?
Samme motiv ... men er det samme maler?
Læs nederst e-mail'en fra tidligere ejer af maleriet til venstre

Ifølge Lauritz.com er maleriet herover en skitse af Peder Mønsted fra 1910, malet forud for billedet til højre. Nu ligner det ikke en skitse, mere et færdigt maleri, en kopi af det ægte, som med bestemthed er malet i 1910. Og kvaliteten er meget ringe. Så dårligt malede Mønsted ikke i 1910, selv ikke, hvis det var en skitse. Signaturen er også anderledes end hans normale, selv om den virker mere ægte end på de efterhånden mange Mønsted-falsknerier, som kendes.
Mønsted er ikke kendt for at lave studier af sine motiver. Og slet ikke et motiv som det her. Hvorfor skulle han det? I 1910 havde han malet hundredvis af malerier, adskillige fra skove og åer, flere af dem med fiskende personer. Han var så rutineret i den type motiver, at det forekommer helt usandsynligt, at han ville bruge tid på en skitse af et for ham så almindeligt motiv.
Det ville være spild af tid først at lave en skitse og så kopiere skitsen. Bemærk nemlig, at det meste af grenkonstruktionerne stort set er ens på begge billeder. Det er mere karakteristisk for en kopi end for en skitse.
Jeg tror ikke, Mønsted har malet det. At andre mener det, må stå for deres egen regning. 
Maleriet herover er malet af Mønsted i 1910. Gengivelsen er fra Bruun Rasmussens katalog 22. april 2008, hvor det fik hammerslag på 60.000 kr. Og som Morten Larsen oplyser, var billedet til venstre under hammeren først hos Koller i Zürich og derefter Kaupp i Zulsburg, begge gange uden at blive solgt. Nu kan man ikke altid regne med farverne i katalogerne, men begge gengivelser de to steder har slet ikke den lyse farve, som gengivet hos Lauritz.com, men mere den mørke, som i originalen herover, hvilket indikerer, at det er en kopi. At det hos Lauritz.com har været på to udenlandske auktioner gør det ikke mere ægte. Mange internationale auktionshuse ved ikke nok om danske malerier. Der er afsløret en hel del gennem årene i Mønsteds navn.
Så skriver Morten Larsen bl.a.: » ... ligesom jeg ser det lidt ulogisk at "forfalskningen" bliver sat til salg før originalen«.
Det kan ikke bruges til noget, da det originale herover har haft 103 år til at blive solgt flere gange. Det blev det fx for 36 år siden hos Bruun Rasmussen, sept. 1977, auktion 366, nr. 145.
Preben Juul Madsen

E-mail modtaget 16. februar 2013


Kære Preben,

Vedr.: Dit indlæg idag om maleri i Malmø Signeret P. Mønsted.

Til din information har jeg tidligere ejet dette maleri og kan lidt af dets historie.

Maleriet, som ganske rigtigt er løst malet og signeret i den våde maling, er et forstudie til et maleri solgt hos Bruun Rasmussen 22. april 2008 'Woodland Scene with an Angler at a Stream (1910)' selv om fiskeren er rykket en smule. Køberen var den kendte kunsthandler Uno Langman i Canada som også tilbød at købe skitsen.

I. flg. ARTPRICE.COM var det til salg hos det ret anerkendte auktionshus Koller i Zürich 12/7-2007 værende Mønsted (vurdering CHF 7500-9000) dog ikke solgt.

Det blev derefter sat til salg hos auktionshuset Kaupp, Zulzburg 6/7-2008 også som værende Mønsted (vurdering EUR 5000) og solgt for hammerslag EUR 2800.

Mens jeg ejede maleriet så adskillige maleriet inklusiv Bruun Rasmsussen (Jeannette Trefzer) som faktisk tilbød at sælge det men jeg var ikke interesseret i at sælge på auktion i Havnen.

Jeg synes du gør et fint arbejde med at afsløre forfalskninger men synes du skal snuppe toget til Malmø og se det i natura. Det er ganske rigtigt meget løst malet men når du står med det i hånden tror jeg du vil give mig ret. Signaturen som er skrevet i den våde maling ligner nu altså også ganske godt og hvis det var en forfalskning tror jeg ikke vedkommende kunne ridse så præsist i første forsøg.

Selve maleriet er malet på et stykke lærred og så sat på plade. Hvis det med vilje skulle være en forfalskning tror jeg der var gjort mere ud af 'indpakningen' ligesom jeg ser det lidt ulogisk at "forfalskningen" bliver sat til salg før originalen.

Hvorom alting er så tror jeg ikke man kan sige at det er 'pipende falsk'.

Fortsæt det gode arbejde og fortsat god week-end.


Med venlig hilsen,


Morten

Kunstnyt.dk
18. februar 2013