Første større omtale af
Frants Landt – lods og marinemaler


"Ankomst Reykavik den 18. juni kl. 12.30" er den præcise titel på Landts billede fra anløbet af Islands hovedstad. Maleriet blev efter hjemkomsten erhvervet af kongehuset, men udlånt til udstillingen på Charlottenborg. Privateje. Frants Landt var i 1936 attacheret som kongelig marinemaler og ledsagede kong Christian X og dronning Alexandrine på kongeskibets togt til Færøerne og Island. Privateje.
Danmark har en rig tradition inden for marinemaleriet. Blandt de ældre er det C.W. Eckersberg, C.F. Sørensen, brødrene Melbye, Anton, Vilhelm og Fritz. Fra før 1900 er der bl.a. Carl Dahl, Carl Baagøe, Carl og Vilhelm Bille, Chr. Blache samt skagensmalerne Carl Locher og Holger Drachmann.

Kommer vi et stykke op 1900-tallet, 50erne, 60erne og 70erne, var blandt de mest sete nulevende marinemalere Svend Drews (1919-2003), Arne Skottenborg Frederiksen (1932-90) og Frants Landt (1885-1975), sidstnævnte sad foran staffeliet en del år før de to andre.

De mest berømte marinemalere findes der en del litteratur om, de er også repræsenteret på vores fornemste museer. Frants Landts mariner hænger ikke på Statens Museum for Kunst, men på Handels - og Søfartsmuseet. Han har ikke udstillet på Charlottenborgs Forårudstilling, men havde i 1936 en separatudstilling på Charlottenborg. Han er imidlertid pænt omtalt i Weilbach, kunstbranchens bibel, hvor man medtages, hvis man er noget.


Frants Landt ved staffeliet i atelieret på loftet i hjemmet på Solvænget, hvor et portræt af gamle Georg Stage er tæt på at være færdigt. Privateje.

Billeder og oplysninger om Frants Landt er hentet fra Sjæk'len, Årbog 2015 for Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet i Esbjerg samlet af Benny Boysen, f. 1944, tidligere museumsinspektør på Struer Museum, derefter redaktør og forfatter med eget lokal- og kulturhistorisk forlag. Materialet bygger i vid udstrækning på Landts egne papirer, udklip, skitsebøger m.m.

Frants Landt var en flittig bidragyder til tidsskriftet Vikingen, som marinemaleren Christian Bogø (1882-1945) startede i 1924. Andre marinemalere, som bidrog var Vilhelm Arnesen, Benjamin Olsen og H. Schløsler-Pedersen (1898-1980).

Var Frants Landt ikke en maler kunsthistorikerne skrev ret meget om, så var han det man kalder en publikumsmaler, folk kunne lide hans søstykker, de imponerende tre- og firemastede sejlskibe, krængende for en god vind.

Herunder er det Grønlandsbarken CERES, som står Sundet ind. Barken NORDLYSET, briggen TJALFE og CERES var blandt Landts yndlingsmotiver.
Privateje.


Frants Landt er ikke Danmarks dyreste marinemaler, mange har de senere år kunnet erhverves for små penge, de bedste har ligget på 8.000-10.000 kr.  Kigger man på databasen Artprice.com ser man at Landts malerier er solgt på auktioner i USA, Italien, Tyskland, Holland, Frankrig, Sverige, Spanien, Finland, England og Norge.
Man kan vist roligt sige, at Frants Landt er internationalt kendt.
På Bogø Navigationsskole havde Frants Landt i 1910 erhvervet styrmandseksamen, og kom med på togter til Grønland, bl.a. som andenstyrmand på den gamle brik TJALFE.

Landt blev engang spurgt, hvordan han fandt på at blive maler: "Det var egentlig det, jeg startede med, for allerede da jeg var 5-6 år gammel lavede jeg tegninger, der fik de gode folk i Nysted, hvor far var fisker, til at føle sig overbeviste om, at det var den vej jeg skulle".
Men vi skal helt hen omkring 1930, før der kommer rigtig gang i salget, og i 1932 udstillede han i Vangs Kunsthandel i Bredgade 47 malerier.

Til venstre er lods- og marinemaler Frants Landt fotograferet om bord på Københavns Lodseris lodsdamper. Privateje.Landt-rekorden er 43.000 kr. i hammerslag for maleriet herover, solgt hos Christie's i London 13. maj 1999. 92x140 cm. Foto: Christie's.

Billedtekst fra bogen: KISTA DAN af Esbjerg med Norske JOPETER af Aalesund i isen ved Grønland. KISTA DAN bjergede den resterende del af besætningen fra JOPETER, som var blevet læk efter at have tabt skruen og derefter opgivet og efterladt i ismasserne. Fr. Landt skildrede mødet mellem skibene og solgte biledet til rederiet. Privateje.

Copyright: Benny Boysen
Kunstnyt.dk
18. juni 2016