U Copy?
Kunsthistoriestuderende laver udstilling med
forfalskninger, inden de skal destrueres

Disse syv unge kunsthistoriestuderende piger på Københavns Universitet står bag udstillingen om kunstforfalskninger.
Øverst fra venstre:
 Signe Emilie Tveskov, Pernille Lystlund Matzen, Maria Rebsdorf Rostved og Mia Tine Bowden Christiansen.
Nederst fra venstre:
Anna Muchitsch Kromann, Ninna Juliane Greve og Lise Bang Brandtmar.


Jens Sørensen er en af vores mest forfalskede malere. Et ældre ægtepar blev i midten af 60erne afsløret
i at have forfalsket et større antal og solgt dem som ægte Jens Sørensen. De havde på et tidspunkt boet
sammen med maleren, og efter hans død i 1953 havde de lært så meget, at de kunne masseproducere
»ægte« Jens Sørensen. Trods »ihærdigt« politiarbejde gik alle fri. I dag er det meget svært at se
forskel på Jens Sørensens malerier og ægteparrets.

På Københavns Universitet i Njalsgade på Amager i afdelingen »Institut for Kunst- og Kultur« har der i årevis befundet sig 30 falske malerier. 11 af dem er i tidens forløb forsvundet. De resterende bliver nu udstillet, inden de om kort tid efter ordre fra højere sted destrueres. Udstillingen hedder »U Copy?«

Inden de afleveres på forbrændingsanstalten kan de i perioden 16.-29. april studeres i Bygning 21 i Rolands Bar, Karen Blixens Vej 1 (sidevej ved Njalsgade 40, som er universitetets hovedadresse). Der er adgang mandag-fredag fra klokken 10-16, fri entré.

Udstillingen starter fredag den 16. april klokken 16, hvor de kunsthistoriestuderende har bedt undertegnede sige et par ord om kunstforfalskning.


Jens Søndergaard-forfalskning

Det er ligegyldigt om det er en direkte Jorn-kopi. Det minder om Jorn, er signeret Jorn og solgt som Jorn. Det er tilladt at kopiere Jorn, men ikke at sælge dem som ægte
Blandt de falske er 6 solgt som ægte Carl-Henning Pedersen, 3 som Oluf Høst, 2 som Jens Søndergaard, et enkelt signeret Jorn, et Exner, mens 2 er solgt som ægte Enrico Baj. Tilsyneladende er et modelbillede solgt som en ægte Eckersberg, det tyder den utydelige signatur på. Der findes ingen detaljerede oplysninger om de enkelte malerier, hvem der har malet dem og hvem der har solgt dem. En enkelt undtagelse er det Jorn-signerede maleri her til venstre, der er gjort af en kendt dansk maler, som fik et års fængsel.Det skulle ikke være svært at genkende Carl-Henning Pedersen i dette motiv. En oliekridttegning sat i passepartout.
Det er en ud af 6 forfalskninger, alle udstillet på »U Copy?«

Pigen her til højre med den moderne frisure er signeret Exner. Men det er ikke malet af Julius Exner.
Oluf Høst er også blandt de mest forfalskede herhjemme.
Her til venstre er det et motiv fra Bognemark, et af malerens foretrukne motiver siden 1920erne. I 2000 nedbrændte gården, som Høst købte i 1935.


Kunstnyt.dk
9. april 2010
Tekst: Preben Juul Madsen
Fotos: Københavns Universitet