P.S. Krøyer (1851-1909)
»Fru Marie Krøyer i Haven paa Skagen«. Juni 1892.
22x32 cm. Malt på træ.

Solgt for 3.362.250 kr. hos
Sotheby's, London
27. juni 2007

Solgt for 2,4 mio. kr. hos
Bruun Rasmussen, København
9.12. 2003