Københavns Auktioner
Fremragende portræt af Alfred Benzon
malet af P.S. Krøyer


Foto: Københavns Auktioner


Herover Krøyers maleri fra 1893 med Marie Krøyer 
og Otto Benzon. De to brødre lignede hinanden en hel del, havde samme type briller og samme skæg.
Umiddelbart skulle man tro, de var tvillinger, men der er
ifølge litteraturen et års forskel. Men de er begge født 17. januar, hhv. 1855 og 1856, Alfred ældst.
Tilh. Hirschsprungske Samling.


Otto Benzon kan godt ligne storebror.


P.S. Krøyer: Alfred Benzons to døtre,
Else og Hanne. 1897.
Solgt i 2000 hos Ellekilde for 7,7 mio. kr.
Tredjedyreste af en dansk maler.
Privateje.


Kunstnyt.dk
23. august 2011

Katalogtekst:
P.S.Krøyer
Portræt af Boje Peter Lorenz Alfred Benzon (1855-1932) Sign.P.S.Krøyer 1896: Søn af apotekeren Alfred Nicolai Benzon. Gik på Polyteknisk Læreanstalt for at studere kemi, overtog faderens virksomhed i 1884 sammen med broderen forfatteren Otto Benzon. Alfred Benzon blev i l896 valgt ind i borgerrepræsentationen i København. Sad som medlem af Folketinget 1901-03 og bestred en hel del tillidsposter, som formand i bestyrelsen for De Forenede Bryggerier og Nordisk Benzin Kompagni og fra 1894 formand for Danmarks Apotekerforening. Var sportsinteresseret og næstformand i Kongelig Dansk Yachtklub, udarbejdede et målesystem der nu bruges over det meste af verden. Benzon var en habil maler havde modtaget undervisning af P.S.Krøyer og udstillede flere gange på Charlottenborg. Var ridder af Dannebrog og gift med Johanne Bissen, datter af billedhuggeren H.W.Bissen. Mål: 74x57. Kondition: Afskalling i ”støvekludshøjde”.

Vurdering: kr. 150000 - kr. 200000Det er svært at få årstallet på signaturen til andet end 96, altså 1896. Men i følge H.Chr. Christensens Krøyer-fortegnelse fra 1923 malede Krøyer ikke dette år et portræt af Alfred Benzon. Det gjorde han ifølge H.Chr. Christensen derimod i 1898, et maleri som var udstillet samme år på Charlottenborg som nr. 248 med titlen Portræt af Alf. Benzon. I kataloget er størrelsen ikke gengivet, det er den hos H.Chr. Christensen, hvor der under året 1898 nr. 604 står:
Alfred Benzon, f. 1855; Apotheker, Fabrikejer. Chlb. 1898. Tilh. den portræterede. 76. 53.
Altså tæt på 74x57 cm. Mål kan imidlertid godt svinge flere centimeter fra registrering til registrering, det ses ofte.
H.Chr. Christensens fortegnelse er lavet i 1923 ud fra kataloger, udstillinger og andet offentliggjort materiale. Så han har ikke set alle billeder, og i det aktuelle tilfælde henviser han blot til Charlottenborg 1898. Men da det er malet i 1896, som nu konstateres, burde det rettelig høre hjemme under dette år.

Maleriet tilhørte i mange år Benzon-familien, men det er ikke fra familien, det kommer, fortæller Thomas Lembourn (med en fortid hos Bruun Rasmussen), men sælgeren har ønsket at være anonym.
Tilføjelse: Københavns Auktioner har her til formiddag 24.8.2011 telefonisk oplyst, at sælgeren gerne må nævnes. Det er Alfred Benzons Fond. Så lidt relation har det til Benzon-familien.

Vurderingen på 150.000 til 200.000 kr. lyder ikke helt forkert. Det er et kvalitetsbillede af Krøyer.

Maleriet her til venstre af Alfreds to døtre, er malet i 1897, men udstillet i 1898. I H.Chr. Christensens fortegnelse hedder de Else og Jeanne, som i Charlottenborgs katalog, men i senere litteratur er Jeanne blevet til Hanne.

Auktionen hos Københavns Auktioner finder sted 31. august 2011 kl. 17. Der er eftersyn fra lørdag den 27. Se mere om auktionen på husets hjemmeside.