Uenighed om det er Johs. Larsen eller ikke
En af Kunstnyt.dk's mange læsere mener:
»Enten er de begge ægte eller også er de begge falske«
Har du en kommentar, så skriv til pjm@kunstnyt.dk

Det skrev vi 20. april 2011:

Er det en ægte Larsen?
(Det tror vi ikke)


Bruun Rasmussen, Århus: »1118/502: Johannes Larsen: Flyvende skallesluger over fjord . Sign. monogram 26. Olie på lærred. 51 x 60«.

Denne måde at male siv på, med den meget brede pensel, er atypisk for Johannes Larsen.

Sedlen bagpå rammen skulle være bevis for, at maleriet har været udstillet på Foreningen For National Kunst.
Men hvorfor er den revet itu og noget mangler? Signaturen på sedlen er meget utydelig, kan ikke uden videre identificeres som Johannes Larsens. En anden ting er, at Johannes Larsen, så vidt vi ved, aldrig har udstillet på Foreningen For National Kunst. Det nævnes i hvert fald ikke i Weilbach, og heller ikke i kunsthistorikeren Dorthe Falcon Møllers 100 års jubilæumsskrift fra 2000 om foreningen, som i dag hedder Foreningen For Dansk Kunst, men nærmest er ikke-eksisterende.

Signaturen herover ser også forkert ud, ligner ikke.
Se med
Efter Kunstnyt.dk's omtale trak Bruun Rasmussen
maleriet ud.
Læseren mener, at er dette maleri falsk, så er det
herunder også, da Johs. Larsen her også maler
sivene med den brede pensel.
Og modsat mener han, at er det her under ægte,
så er det her ved siden af også ægte.
Han mener, malemåden minder så meget om
hinanden, at enten er begge ægte eller også er
begge falske

Læseren kan have ret i, at begge er malet med den
brede pensel, men jeg synes der er stor forskel
kvalitetsmæssigt, hvorfor jeg holder fast i, at det her
ved siden af ikke er malet af Johannes Larsen, mens
det herunder er ægte.
For ikke at påvirke salget, har jeg valgt først at
omtale det efter salget, som fandt sted i dag kl.
godt 16 med et hammerslag på 28.000 kr.

Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
29. november 2011