Mønt fra 1680 solgt
hos Hostebro Auktioner for 42.000 kr.
Senere i Oslo for 154.000 kr.

29. november 2017
Når det betaler sig at købe ét sted og sælge et andet sted

Mønten er en Christiania speciedaler fra 1680, først solgt hos Holstebro Auktioner 9. juni 2015 for 42.000 kr. i hammerslag. 25. november 2017 var mønten under hammeren hos Oslo Myntgalleri, hvor hammerslaget nåede 154.000 danske kr. Kunstnyt.dk er ikke specialister i mønter, forløbet her er tippet af Grelbers Forlag.
Tag til Oslo.

 

Kære Preben

 

Du har på kunstnyt.dk omtalt et salg af en mønt vi solgte her i Holstebro for 2,5 år siden.

 

Vi synes måske at du skylder dine læsere alle oplysninger i sagen.

 

Da mønten blev solgt hos os var der tale om en mønt med brochevedhæng (som Oslo Myntgalleri også skriver i katalogteksten), se vedhæftede fotos som viser hvordan mønten så ud da den blev solgt hos os. Under normale omstændigheder betragtes mønter med disse skader som stort set værdiløse, men da mønten er så sjælden opnåede den hammerslag på 42.000,- kr.

 

Disse monteringer er, efter mønten forlod os, blevet fjernet og derudover er mønten blevet 100 % restaureret. Mønten har formentlig været sendt til USA og det har taget mange, mange timer at få den restaureret og har kostet mange, mange tusinde kroner. Det skulle ikke undre hvis mønten nu stod køberen i omkring 100.000,- kr. Skal der så betales salær af de 154.000,- kr. er fortjenesten jo ikke stor også set i betragtning af at der er gået 2,5 år, med den prisudvikling der kan have været i perioden.

 

For at overføre det til kunstmarkedet, kan det sammenlignes med at f.eks. et Egill Jacobsen maleri med en normal værdi på 250.000,- kr. men med en revne hele vejen igennem sælges til 42.000,- kr. i hammerslag, herefter sendes maleriet til museumskonserveringen, som så udfører en reparation til ca. 50.000,- kr. Herefter sælges billedet på auktion til 154.000,- kr. fordi det nu fremstår som et helt kunstværk, men dog med reparation.

 

Med venlig hilsen

Casper Hansen

Holstebro Auktioner

Stationsvej 76

7500 Holstebro

Tlf: 97 40 11 11

---
Kommentar:
På Kunstnyt.dk er vi ikke kyndige på møntområdet, men henter hjælp fra specialister. Den aktuelle omtale blev tippet af Morten Eske Mortensen fra Grelbers Forlag, som kommenterer med følgende:

.

Helsidesartiklen om den norske speciedaler 1680 og det for arvingerne økonomisk katastrofale salg foretaget hos Holstebro Auktioner den 09.06.2015 bliver publiceret i morgen den 01.12.2017 af Grelbers Forlag i december måneds nyhedsbrev.

Inden denne publicering blev korrektur på helsidesartiklen den 26.11.2017 mailfremsendt til auktionshusets chef og ejer samt til auktionshusets chefnumismatiker med henblik på at give auktionshuset mulighed for kommentarer og eventuelt bibringe rettelser til helsidesartiklen.

.

Auktionshuset fremsatte ingen kommentarer til Grelbers Forlags helsidesartikel, som også bl.a. indeholder alle oplysningerne om brochemonteringen bragt i de to auktionshuses auktionskataloger.

Den 29.11.2017 publicerede Kunstnyt en (fejlfri) 2 liniers synopsis af historien. Den 30.11.2017 mailfremsender Casper Hansen fra Holstebro Auktioner nogle kommentarer til Kunstnyts 2 liniers synopsis af den bagvedliggende helsides artikel fra Grelbers Forlag.

.

Casper Hansen opdigter 30.11.2017 ud fra den blå luft en mønt-’restaurerings’-omkostning [citeres:] ”omkring 100.000,- kr.” og foretager mere gætteri om, at [citeres:] ”Mønten har formentlig været sendt til USA”.

Det har absolut ingen relevans, at Casper Hansen i sin mail yderligere omtaler en hypotetisk malerirestaurering, hvor Casper Hansen også bare gætter på en mulig malerirestaureringsomkostning [citeres:] ” ca. 50.000,- kr.

.

Casper Hansen skal naturligvis i sin regnekalkule anvende ikke en opdigtet, men en RIGTIG pris betalt for en allerede foretaget mønt-’restaurering’.

Ejeren af Grelbers Forlag har i år 2012 fået foretaget en lignende ’restaurering’ af en mønt (virkeligt professionelt og dygtigt udført).

Den betalte pris for mønt-’restaureringen’ var EURO 250 [= DKK 1.862]. Mønt-’restaureringen’ blev foretaget af en specialist bosiddende i Europa.

Fortjenesten på de ca. DKK 130.000 ved at sælge mønten igen et andet sted end hos Holstebro Auktioner har meget nemt kunne betale sådanne DKK 1.862 til mønt-’restaurering’.

.

Når Casper Hansen fra Holstebro Auktioner den 30.11.2017 hævder, at ’restaureringen’ har værdiforøget mønten med de ca. DKK 130.000,  så kunne Holstebro Auktioner jo sådan set også godt til eventuel gavn for sælgeren og firmaets egne salærpenge have betalt omkostningerne for at få ’restaureret’ mønten, inden Holstebro Auktioner besluttede sig til at sælge mønten UDEN at ville betale sådanne små ’restaurerings’-penge !

.

Den foretagne ’restaurerings’-fjernelse af brochen er derimod slet ikke den væsentlige værdiforøgende handling vedrørende speciedaleren 1680.

.

Grelbers Forlag forklarer i sin helsidesartikel tydeligt, hvad den virkeligt foretagne værdiskabende handlemåde er, nemlig at Oslo Myntgalleri har været villige til at betale omkostningerne for

     A) at have det nødvendige numismatiske research-bibliotek

     B) at engagere specialister med den nødvendige faglige ’uddannelse’ til at kunne udføre den dybdegående research omkring speciedaleren 1680 publiceret i OMGs auktionskatalog, men som Holstebro Auktioners møntafdeling ikke var og stadig ikke er i stand til at kunne udføre, herunder at Holstebro Auktioner var og er ude af stand til at fremresearche, at der er tale om en særdeles sjælden variant. 

     C) at have et bedre kundeunderlag.

.

Heller ikke nogen af disse 3 ting har Holstebro Auktioner været villige til at betale prisen for, hvilket så fik den økonomisk kostbare betydning, at sælgeren hos Holstebro Auktioner derved tabte de omtalte ca. DKK 130.000 (incl. auktionshusets salær).

.

Må jeg benytte den givne lejlighed til endnu engang at foreslå, at Holstebro Auktioner til andre fremtidige sælgeres og arvingers økonomiske gavn, fremover begynder på at anvende salærpenge til at indkøbe jobværktøjerne altså den nødvendige faglige ’viden’, det være sig både i form af den nødvendige faglitteratur (herunder ’databaser’) samt i form af mennesker med kvalificeret faglig ’uddannelse’.

.

Med mange venlige hilsener

Morten Eske Mortensen (ejer af Grelbers Forlag)

PS

> Under normale omstændigheder betragtes mønter med disse skader som stort set værdiløse, men da mønten er så sjælden opnåede den hammerslag på 42.000,- kr.

Dette er ikke helt korrekt. Sjældne mønter med brochemonteringer (eller andre beskadigelser) bliver på ingen måde [citeres:] ”stort set værdiløse”, men de taber i værdi, som Casper Hansen også indikerer. 42.000 kroner er jo heller ikke helt ’værdiløst’. En skadet mønt vil altid vedblive at være skadet – og altid vedvare med at få pristab grundet de påførte skader, også når påførte skader forsøges ’repareret’ / ’restaureret’.

Casper Hansen kan fremfinde datamateriale med priseksempler på mønter, som ikke er blevet [citeres:] ”stort set værdiløse” grundet sådanne påførte skader, ved i Holstebro Auktioners eget numismatiske researchbibliotek at slå op i ”Database-Årbøgerne over auktionsudbud af dansk-norske mønter” 1990-2018. Fotos af ”Database-Årbøgerne” ses her: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

  

 

---
Kommentar ved Preben Juul Madsen, Kunstnyt.dk
Som nævnt er undertegnede ikke nok inde i møntverdenen til at kunne blande sig i sagen ovenfor. Men jeg mener, man kan sammenligne den solgte mønt med Tænkeren, Rodinskulpturen, som blev erklæret falsk, fordi der var noget i vejen med den ene finger. Skulpturen var støbt i en original Rodin-støbeform, og kan af den grund ikke være falsk. Mønten er heller ikke falsk, men den er restaureret, og er derfor ikke helt perfekt. Hvis Rodinskulpturen er værdiløs og falsk, som en fransk Rodin-ekspert har erklæret den, så mener jeg også, den aktuelle mønt er værdiløs og falsk.

Kunstnyt.dk
30. november 2017