C.W. Eckersberg
1783-1853

Adskillige k°bmandskibe som krydser med alle sejl.
58x88 cm. 1827.
Solgt for 4.030.000 mio. kr. hos
Sotheby's, London 6.6. 2001
Solgt for 5,2 mio. kr. hos Bruun Rasmussen, Kbh. 9.6. 2004.