C.W. Eckersberg 1783-1853

»Parti af det indre Colosseum«
Rom 1815.
23x37 cm.

Solgt i Kunsthallen, København
september 1998 for
2,4 mio. kr.