C.W. Eckersberg
1783-1853

Adskillige kÝbmandsskibe som krydser med alle sejl. 1827. 58x88 cm.
Solgt hos Bruun Rasmussen, KÝbenhavn for Kr. 1.350.000.