C.W. Eckersberg
1783-1853

Et møde på søen. 1842.
43x64 cm.

Solgt hos Ellekilde 13.september 1999 for
1.160.000 kr.