Vilje, viden og værdier

en radikal nyfortolkning
af bryggerfamilien Jacobsen Udsnit af spisesalen i den nyrenoverede villa. Tv.: Herman Wilhelm Bissens buste af J.C Jacobsen.
Over døren: Thorvaldsens “Amor, der vækker Psyche”.
 Thorvaldsens Æskulap (lægekunstens gud) og Hygiea (hans datter).
Th.: Thorvaldsens “Hebe” (gudinden for sundhed).

 

Af Niels Lyksted

 

“Der står en kvinde bag alt.” Sådan lyder et velkendt mundheld. Og når det har overlevet gennem generationer, skal der nok være en vis sandhed bag. Men undertiden er sandheden ilde hørt. Det gælder i hvert fald historien bag skabelsen af brygger J.C. Jacobsens villa på Carlsberg.

 

Ny forskning baseret på hidtil oversete kilder viser, at Carlsberg ikke blev bygget af én mand, men i tæt samarbejdende mellem ægteparret J.C. og Laura Jacobsen. Men hvorfor slettede bryggeren alle spor efter hustruen Laura? Og hvorfor lod generationer af historikere Laura Jacobsen forsvinde i historiens tåger?

 

De spørgsmål forsøger historikeren, professor emerita dr. phil. Birgitte Possing at besvare i bogen Vilje, viden og værdier - J.C. Jacobsens villa på Carlsberg, som netop er udsendt af Strandberg Publishing. Udgivelsen finder sted i anledning af den hidtil mest gennemgribende restaurering af villaen, væksthuse og have. Villaen fremstår nu igen som på bryggerparrets tid og med nye kunstneriske bidrag.

 

Kontant afregning

Allerede på på side to i bogens indledende kapitel erfarer vi, at der er tale om en markant anderledes historieskrivning. Man kan blot læse teksterne under billederne af ægteparret Jacobsen. Ved hustruen Laura står der, at hun var det viljefaste, handlingskraftige og bærende midtpunkt i Carlsbergs store faglige og private netværk. Under fotografiet af Carl hedder det, at han var målrettet, disciplineret og handlekraftig, men også ærgerrig, forfængelig, ærekær og uden empati. Der er altså kontant afregning, når det gælder beskrivelsen af den ellers så feterede brygger. 

 

De mindre smigrende karakteristika er der absolut belæg for. J.C. Jacobsen fjernede fx angiveligt de fleste af hustruens breve fra Carlsbergs arkiv, da de kunne fjerne fokus fra ham selv. Ny forskning viser nemlig, at bryggeren ikke skabte sit imponerende livsværk alene. Han skabte det sammen med sin kone, sin familie, sine venner og samarbejdspartnere samt sin søn. Indrømmes skal det, at han tilskrev sine venner noget af æren, men intet til sin hustru.

 

Trods store anstrengelser, lykkedes det heldigvis ikke J.C. Jacobsen at slette alle spor om Laura Jacobsen. Der eksisterer nemlig en del af hendes korrespondence i andre arkiver. Hertil kommer supplerende kilder. Tilsammen tegner de et alsidigt portræt af en særdeles foretagsom kvinde.

Edderkoppen i netværket 

Birgitte Possing konkluderer, at Laura Jacobsen sad som edderkoppen i centrum af et betydeligt netværk bestående af familie og venner. Herfra styrede og bar Laura deres daglige tilværelse. Hun og netværket udgjorde fundamentet for, at bryggeren kunne yde udadtil. Laura havde uhyre flittigt og aktivt udfyldt sin plads i den kønsmæssige arbejdsdeling, der herskede i slutningen af 1800-tallet. Possing gør også op med de historikere, der ovenikøbet gav Laura Jacobsen et skudsmål som mindre intellektuelt udrustet, ja nærmest psykosomatisk. Det er der intet, der tyder på, at hun var. Tværtimod.

 

Kunsten

Vilje, viden og værdier fokuserer desuden indgående på selve J.C. Jacobsens villa på Carlsberg, haven, æresboligen og arbejdet med den omfattende restaurering. Da denne anmeldelse specielt er rettet mod læsere af Kunstnyt.dk vil jeg blot fokusere på villaens kunstudsmykning.

 

Her kombineres pompejanske vægmalerier med bronzekopier af romerske statuer og marmorkopier af klassiske buster. Hertil kommer værker, der efterligner antikkens stil, og som udtrykker en stadig og levende relation mellem den klassiske fortid og samtiden.

 

Moderne kunst har også fået adgang til villaen. Den finder man i den nyrenoverede vinterhave. Det drejer sig om Cathrine Raben Davidsens værk Aurora Consurgens, som udsmykker 16 store krukker på 75 x 75 og 90 x 90 cm. Krukkerne er designet af arkitekt Kristine Jensen med henblik på beplantning, mens Davidsen står for udsmykningen af dem.

 

Krukkerne er dekoreret med underjordiske rodnet, organismer, der lever i vand, og væsener, som ellers ikke er synlige for det menneskelige øje.

 

Cathrine Raben Davidsens udsmykning skaber på én gang et medspil og et modspil til den historiske udsmykning, der er det dannelsesperspektiv, J.C. Jacobsen lagde til grund for sit virke. Davidsen leverer et diskret korrektiv, der minder om, at alting begynder der, hvor det gærer i naturen. Jeg er overbevist om, at krukkerne ville være faldet i J.C. Jacobsens smag. 

 

Vurdering

I bogens hovedkapitel citeres litteraturprofessor Billeskov Jansen for, at et kultursamfund bør behandle dets største personligheder to eller tre gange i hvert århundrede, efterhånden som tidsånden ændrer sig. Det kan man kun give ham fuld ret i, når man har læst bogen. I dette tilfælde var det endog yderst tiltrængt. Og Birgitte Possing er det helt rigtige valg. Der skal nemlig en stærk kvinde til at gå i rette med de beretninger, som generationer af mandlige historikere har valgt at fortælle om J.C. Jacobsen. 

 

I utallige værker fremstår bryggeren som et geni og enehersker, der ene og alene skabte det imponerende forretningsimperium. Heldigvis afstår Possing klogeligt fra endnu en helgenkåring. På baggrund af ny og omfattende research får også Laura Jacobsen sin velfortjente andel af succeshistorien. Og kapitlets forfatter kan argumentere for sin sag. Hun er velskrivende og et spændende bekendtskab. En kvinde, der ikke lægger fingrene imellem, men går lige til biddet. Og tak for det!

 

Kort sagt: en spændende fortælling, der er fuld af overraskelser, om den verdenskendte brygger og hans familie. Hertil kommer et fornemt layout med smukke illustrationer. Gennemgående fotograf er Anders Sune Berg.

 

“Vilje, viden og værdier – J.C. Jacobsens villa på Carlsberg”. Af Birgitte Possing, Peter Thule Kristensen, Christoffer Thorborg, Birgitte Anderberg, Kristian Hvidtfelt Nielsen og Kristine Jensen. 268 sider, rigt illustreret. Gennemgående fotograf: Anders Sune Berg. Foreligger i dansk og engelsk udgave. Pris: 349,95 kr. Strandberg Publishing.Kulminationen på J.C. Jacobsens byggeaktivitet ved villaen på Carlsberg er en stor glasoverdækket søjlehal.
I sine velmagtsdage var salen en fantastisk verden fyldt med eksotiske planter, der var hentet hjem til Valby i dyre domme.
I dag er den en slags mindehal, hvor den græske og romerske antik smelter sammen med den danske guldalderkunst.


Cathrine Raben Davidsens udsmykning, Aurora Consurgens (opstigende morgenrødme), henviser
til en alkymisk afhandling fra 1400-tallet. Afhandlingen er bedst kendt for sine 38 akvarelbilleder.
 Davidsens værk består af 16 store plantekrukker, Krukkerne er først drejet, og reliefferne
i ydervæggene dernæst modelleret, før de endelig er støbt i bronze.
Krukkerne har et indbygget vandingssystem, så man som besøgende lettere kan
 bevæge sig rundt og opleve de eksotiske vækster på nært hold. I baggrunden ses Den anden vinterhave (1858-1859), som har en basilikalignende
 opbygning med et højt hovedskib i midten, omgivet af lave sideskibe. Den imponerende spisesal er restaureret således, at den står som i bryggerens tid.
Også i dag troner hans buste af H.W. Bissen fra 1866 for enden af salen mellem to joniske søjler.
Det er bemærkelsesværdigt, at salen efter restaureringen i 2021 fremstår både mere imposant
og med mere varme end efter renoveringen i 1990erne. Dengang var loftet malet helt hvidt.
Nu “varmer” de gyldne farver i loftet. De nye stole skaber tillige en langt bedre balance i salen.


Laura Jacobsen var det viljefaste, handlingskraftige og bærende midtpunkt i Carlsbergs
 store faglige og private netværk, fastslår hovedkapitlets forfatter Birgitte Possing.
Foto fra Carlsbergs arkiv.

 

Fotos: Anders Sune Berg

Tekst: Niels Lyksted

(C) Kunstnyt.dk